Vatnar Kristne Fellesskap

Vi er et kristent fellesskap bestående av enkeltpersoner, familier, husfellesskap og mindre lokalmenigheter i Norge. Vårt trosgrunnlag er bibelen alene og vårt arbeid går ut på å fremme et hellig liv som Jesu etterfølgere. Vi vektlegger å skape gode relasjoner mellom generasjoner, med fokus på barne- og ungdomsarbeid.

Nettside: www.vatnarleirsted.no

E-mail: erik@actus-radgivning.no 

Telefonnummer: 90 99 83 04

Postadresse: Vassbonnveien 13

Postnr/Poststed: 1410 Kolbotn