Kristelig studieforbund (K-stud)

Kristelig studieforbund (K-stud)

Kristelig studieforbund (K-stud) er et pedagogisk samarbeidsorgan som arbeider for å fremme og styrke studiearbeidet i menigheter, organisasjoner og institusjoner. Virksomheten drives ved hjelp av bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, og gjennomføres i henhold til lov om voksenopplæring.

K-stud er et stimulerende, kreativt og utviklingsorientert pedagogisk kompetansemiljø for kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner.

K-stud er blant de økumeniske organisasjonene i Norge som favner bredest, med sine 62 medlemsorganisasjoner.

K-stud fremmer opplæring som gir menneskelig og åndelig utvikling og styrker muligheten til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv.

K-stud støtter studiearbeidet i medlemsorganisasjonene gjennom statsstøtte, pedagogisk materiell og studieplaner, veiledning og kurs.

 

Nettside: www.k-stud.no

E-mail: post@k-stud.no

Telefon: 23081330

Faks: 23081301

Postadresse: Rådhusgata 1-3

Postnr/Poststed: 0151 Oslo