Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbund er voksenopplæringsarenaen for det frivillige musikklivet i Norge

Gjennom vår virksomhet bidrar vi til levende lokalsamfunn, inkluderende fellesskap, utvikling og ivaretakelse av kulturtradisjoner.

Vi har:

  • 27 medlemsorganisasjoner - rundt 140 000 medlemmer - innen alle musikksjangere
  • fylkesledd i alle landets fylker
  • lokale musikkråd i mer enn 150 kommuner
  • mer enn 3600 kurs med nærmere 50 000 deltakelse i 172 667 studietimer (2011)

 

Nettside: www.musikkensstudieforbund.no

E-post: msf@musikk.no

Telefon: 22005600

Faks: 22005601

Postadresse: Postboks 440, Sentrum

Besøksadresse: Kirkegt. 20

Postnr/Poststed: 0103 Oslo