Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.

  • FS ble stiftet 17. september 1994.
  • FS har 54 medlemsorganisasjoner med ca. 316.000 medlemmer.
  • FS har fylkesledd i de fleste fylker.
  • Sekretariatet har pr. 2011 fire ansatte, og en person i engasjement.

Det er spesielt viktig for FS å legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal få tilgang til opplæring. Vi ønsker en voksenopplæring som kan være et viktig redskap for livsmestring og motivasjon for våre grupper.

I tillegg bidrar vi til at funksjonshemmedes organisasjoner får tilbud om god opplæring til sine brukerrepresentanter i helsevesen, NAV og kommuner.

Hjemmeside: www.funkis.no

E-post: post@funkis.no

Postadresse: Torggata 10, 0181 Oslo

Besøksadresse: Torggata 10, 0181 Oslo

Telefon: +47 06315

Faks: + 47 23 16 19 89