Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon. VOFO er en demokratisk organisasjon med 15 studieforbund som medlemmer. Disse har igjen over 400 frivillige organisasjoner som medlemmer.

VOFOs hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter. Dette gjøres gjennom kommunikasjonsarbeid, kompetanseutvikling, nettverksbygging og etablering av møteplasser.

Nettside: www.vofo.no

E-post: vofo@vofo.no

Telefon nummer: 22 41 00 00

Faks: 22 41 00 01

Adresse: Akersgata 41

Postnr/Poststed: 0158 Oslo