4 kommuner i Vest-Agder setter frivilligheten på kartet

4 kommuner i Vest-Agder setter frivilligheten på kartet

Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord kommune har inngått avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. I dialogen med ledelsen i kommunene har Frivillighet Norge fått inntrykk av at frivilligheten i kommunene er mangfoldig og bidrar positivt som en egen samfunnskraft i lokalmiljøene. I tillegg foregår det mye godt samarbeid mellom kommunene og frivilligheten i dag. Nå ønsker alle de fire kommunene å gå et skritt videre. Det er blant annet viktig for kommunene å innhente informasjon om hvordan de kan bli gode tilretteleggere. Som en del av avtalen med Frivillighet Norge blir det arrangert møte med politisk og administrativ ledelse. På kveldsseminaret med foreningene blir det arrangert en kafedialog der foreningene kan komme med innspill til hva kommunens frivillighetspolitikk må inneholde for å skape vekst og utviklingsmuligheter for frivilligheten. Frivillighet Norge håper så mange organisasjoner som mulig kan komme på kveldskonferansene.

Påmelding

Kvinesdal kommune 13 mars kl. 18.30-21.00 i kulturhuset

Påmelding og spørsmål rettes til kommunen på mail irene.sandtorv@kvinesdal.kommune.no eller på telefon 99 10 15 36 (mellom kl. 09 — 15) innen fredag 10. mars

Flekkefjord kommune 14 mars kl. 18.00-20.30 i Flekkefjord rådhus, Formannskapssalen

Påmelding og spørsmål rettes til kommunen på mail marianne.hafte@flekkefiord.kommune.no eller på telefon 94 14 89 44 (mellom kl. 09-15) innen fredag 10. mars.

Farsund kommune 15 mars kl. 17.00-19.30 i kommunestyresalen på Husan

Påmelding og spørsmål rettes til Kultur og idrett på mail: inge.eikeland@farsund.kommune.no eller på telefon 41625010 innen 6. mars

Lyngdal kommune 16 mars kl. 18.00-20.30 i kantina i rådhuset.

Påmelding til Frivilligsentralen tlf. 94506020 innen 14. mars.