Konferanser om frivillighet i fylkene

Konferanser om frivillighet i fylkene

Frivillighet og frivillighetspolitikk på dagsorden for kommuner og frivillige organisasjoner i Telemark.

15. og 16. mars inviterte Telemark fylkeskommune og Frivillighet Norge til en konferanse der temaet var ”Frivillighet og innovasjon i folkehelsearbeid”. Tidligere i år har vi samarbeidet om liknende konferanser i Vest-Agder og Oppland fylkeskommune.

Økt samspill og samarbeid

Store deler av dag 1 var satt av til å se nærmere på hvilke muligheter som ligger økt samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. Her var Frivillighet Norges hovedbudskap å vise hvorfor det er nødvendig at kommuner og fylkeskommuner utvikler og vedtar en frivillighetspolitikk i dialog med de frivillige organisasjonene. Organisasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Martin Gustavsen, viste hvordan lokale fritidserklæringer kan være et virkemiddel i en frivillighetspolitikk, ved at kommunene, sammen med frivillige organisasjoner, bidrar til å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. I tillegg snakket prosjektleder i Frivillig.no, Vanja Konradsen, hvordan Frivillig.no kan bidra til å øke den frivillig innsatsen.

Faglig påfyll

Både deltakere fra kommunene og fra de frivillige organisasjonene var svært fornøyd med det faglige innholdet denne dagen. Flere fra organisasjonene påpekte behovet for at både fylkeskommunen og Frivillighet Norge må fortsette å jobbe aktivt ut mot kommunene for å bedre dialogen og samhandlingen med de frivillige organisasjonene.

I Telemark har fylkeskommunen utviklet og vedtatt en regional frivillighetspolitikk som Frivillighet Norge anbefaler andre fylkeskommuner å se nærmere på. Det var stor enighet om at det ikke var noen tilfeldighet at Fylkeskommunen fikk prisen for Årets frivillighetskommune i 2017.

Behov for kommunal og regional frivillighetspolitikk

I disse konferansene, der Frivillighet Norge samarbeider med fylkeskommunene, er vi opptatt av å formidle hvordan det store mangfoldet av frivillige organisasjoner utgjør en betydelig samfunnsaktør lokalt og regionalt.

- Det er kommunenes ansvar å tilrettelegge for frivillig sektor. Det gjør de best ved å utvikle og vedta en frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten lokalt og regionalt å tydeliggjøre hvilke premisser som må ligge til grunn for bedre samhandling. Det er særlig viktig at kommuner og fylkeskommuner som er, eller skal, i gang med sammenslåingsprosesser tar tak i dette, - sier seniorrådgiver Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.

Kafédialog

Som i de to andre fylkeskommunale konferansene ble det gjennomført en kafédialog der deltakerne skulle diskutere hva en lokal frivillighetspolitikk må inneholde for å styrke dialogen mellom kommunen og frivilligheten. Alle konferansedeltakerne vil motta en anbefalende rapport på grunnlag av innspillene fra kafédialogen.