Regionale konferanser om politikk for frivillighet

Regionale konferanser om politikk for frivillighet

Frivillighet Norge deltar på flere fylkeskommunale konferanser våren 2018 om lokal frivillighetspolitikk. Først ute var Vest-Agder fylkeskommune den 24. januar.

Hele 12 av 15 kommuner var representert på konferansen, mange av dem med rådmenn og ordførere. I tillegg var regionale ledd i ulike frivillige organisasjoner representert.  

Farsund, Lyngdal, Flekkefjord og Kvinesdal har i 2017 hatt samarbeidetmed Frivillighet Norge i utviklingen av sin frivillighetspolitikk og disse ble brukt som eksempel for andre kommuner i fylket. Frivillighet Norge, Vest-Agder fylkeskommune og KS-Agder var blant de som hadde innlegg på konferansen. I tillegg var det fem innlegg fra kommunene.

Vi lære av hverandre 

Regionale konferanser om politikk for frivillighet

Leder i Frivilligsentralen i Flekkefjord, Marianne Hafte(bildet),snakket om å inkludere hele bredden av lag og foreninger inn i prosessen når kommunen skal utvikle en politikk for frivillighet

- Det er utrolig viktig at kommuneledelse, ansatte som jobber ut mot frivilligheten og frivillige organisasjoner møtes på denne måten og utveksler erfaringer, diskuterer faglige problemstillinger og felles utfordringer. Det øker sjansen for at vi klarer å spille hverandre gode, understreket Hafte.


Regionale konferanser om politikk for frivillighet

Maja Kongevold (bildet) er leder i Flekkefjord og Opland Turistforening, og snakket om hvordan organisasjonene kanbidra til innholdet i lokalfrivillighetspolitikk. Hun har selv vært med i en arbeidsgruppe som har bistått Flekkefjord i å utvikle en politikk for dette. I sitt innlegg påpekte hun viktigheten av at kommunen tilrettelegger for å engasjere frivillige organisasjoner 

- Det er viktig at kommunen har en frivillighetspolitikk som faktisk fører til at det er enkelt å ta kontakt, enten det er for å utvikle et samarbeid eller for å få kompetent hjelp når man har behov. Det blir det mer frivillighet av, sa Kongevold.

Veien videre 

Konferansen ble avsluttet meden kafédialog der deltakerne ble inndelt kommunevis. Basert på innledningene tidligere på dagen, ble deltakerne utfordret til å giinnspill til hva en frivillighetspolitikk burdeinneholde i egen kommune. Frivillighet Norge lager en anbefalende rapport av innspillene fra kafédialogen.  

14.februar holdes en tilsvarende konferanse i samarbeid med Oppland fylkeskommune og 15. mars med Telemark fylkeskommune. Tema på begge konferansene er frivillighet og folkehelse. Frivillighet Norge oppfordrer våre medlemmers regionalledd til å melde seg på, og ser frem til spennende dager!