Vi tilbyr følgende

Vi tilbyr følgende

Frivillighet Norge har kompetanse på å skape dialog og samarbeid mellom kommuner og frivillighet.

Vi kan hjelpe din kommune og frivillige organisasjon med følgende tjenester: 

Kommunebesøk

Vi tilbyr følgende

Vi skaper en møteplass mellom kommunen og frivilligheten. 

  • I møte med politikerne i kommunen fokuserer vi på den merverdien frivilligheten skaper og hvordan man kan bidra til at frivillige organisasjoner samarbeider mer med kommunen. 
  • I møte med frivillige lag og foreninger fokuserer vi på frivillighetens rolle for utviklingen av lokalsamfunnet, og verdien av økt dialog og samarbeid med kommunen. Det legges til rette for dialog der foreningene kommer med innspill til samarbeidet. Kommunen står for den praktiske siden av arrangementene, og Frivillighet Norge for det faglige innholdet. Møtene kan inngå som en del av arbeidet med å utvikle en frivillighetspolitikk.

 

Opplegget er kostnadsfritt for kommunen.  

 

Kartlegging av den lokale frivilligheten

Vi kartlegger frivilligheten i din kommune

  • Vi tilbyr følgendeDet viser seg at svært få kommuner har oversikt over bredden og mangfoldet i den lokale frivilligheten. Frivillighet Norge har utviklet et eget spørreskjema som avdekker hvilke ulike typer av lag og foreninger som finnes i kommunen, foreningenes ressurser, graden av samarbeid med kommunen, næringslivet og andre foreninger, samt mål og utfordringer. Rapporten kan inngå som en del av kommunenes samfunnsplanlegging for å inkludere frivillig sektor i egne planverk. Kartleggingen utføres som et konsulentoppdrag der kostnadsrammen er avhengig av kommunens størrelse.

Rammeverk for en kommunal frivillighetspolitikk

Utforming av en frivillighetspolitikk

  • Mange kommuner har behov for å konkretisere sin frivillighetspolitikk ved å lage en frivillighetsplan,- melding, eller -erklæring, men er usikre på hvordan man går frem. Frivillighet Norge tilbyr bistand til å utvikle et rammeverk for en frivillighetspolitikk tilpasset kommunen. Premisset for samarbeidet er at det ferdige dokumentet skal gjennomgå en politisk behandling og vedtas i kommunestyret. kartleggingen utføres som et konsulentoppdrag der kostnadsrammen er avhendig av oppdragets omfang. 

 

 

Disse kan hjelpe deg videre:  

 

Foto: Røde Kors dk, Norges Friidrettsforbund og Gjerdrum kommune.