Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge på Arendalsuka 2021

Publisert:
Oppdatert:
Møt oss på Arendalsuka
Møt oss på Arendalsuka 2021

Det blir frivillighetsdebatter på Arendalsuka! Frivillighet Norge deltar på Arendalsuka 16.-20.august 2021 med flere debatter som også sendes live. Her får du en oversikt så du kan delta enten i Arendal eller på en skjerm nær deg!

Dette er Frivillighet Norges arrangement som planlegges i teltscener i Arendal og som blir streamet. Linker til alle arrangementer kommer her når de er klare:

Hvordan utløser vi innovasjonskraften i frivillig sektor?

Mandag 16/8 kl. 15.30-16.30 - Samfunnsteltet og Digitalt

Frivilligheten har gått foran i utviklingen av velferdssamfunnet i Norge, både gjennom å identifisere samfunnsbehov, gjennom aktivisme og gjennom å drive aktiviteter og tjenester. Nærheten til folks hverdag og muligheten til å handle raskt gir frivilligheten gode forutsetninger for å være innovativ. Vi står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til økende sosiale forskjeller, omstilling av økonomien, håndtering av konsekvensene av koronapandemien, bærekraft og en økende andel eldre i befolkningen.

  • Hvordan utløser vi frivillighetens innovasjonskraft nå som samfunnet trenger nye løsninger?
  • Hvilke rammebetingelser bidrar til at frivilligheten kan bidra mest mulig effektivt?
  • Får frivilligheten en plass ved bordet når vi planlegger framtidas Norge?

Les mer og se arrangementet LIVE på Arendalsuka sin nettside.

Få påminnelse og etterhvert link ved å følge arrangementet på Facebook

Får vi flere barn inn i fellesskapet?

Tirsdag 17/8 kl. 13.00-14.00 - Frivillighetsscenen og Digitalt

Frivillig sektor er den viktigste tilbyderen av fritidsaktiviteter for unge. Økende sosiale forskjeller i samfunnet gjør at stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, og forskning viser at de deltar mindre i fritidsaktiviteter enn gjennomsnittet.
Etter Koronaåret er det flere barn og unge som trenger fellesskapet i frivillige organisajsoner og tiden med sine jevnaldrende der, mer enn noen gang. Hva må til for å nå ut til disse, invitere dem med og lykkes med å skape aktiviteter som etterlyses?

Fritidskortet er lansert som en løsning, men foreløpig kan ingen si hvordan Fritidskortet skal fungere som en nasjonal løsning.
Skal midlene også gå til kommunale kulturskoler og oppretter kommunene egne nye tilbud, fremfor å samarbeide med eksisterende lag og foreninger?

  • Hvem legger premissene for det varslede Fritidskortet? Blir frivilligheten hørt?
  • Overlever Fritidskortet valget? Hvilke andre løsninger eller virkemidler finnes?
  • Hvem har ansvaret for å sikre at alle barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter?

Les mer og se arrangementet LIVE på Arendalsuka sin nettside.

Få påminnelse og link ved å følge arrangementet på Facebook

Frivillighetens år 2022 - Hva skjer?

Onsdag 18/8 kl. 10.30-11.30 - Frivillighetsscenen og Digitalt

Regjeringen har besluttet at 2022 skal være Frivillighetens år. Vi skal feire organisasjonslivet og de frivillige, og få enda flere med: som medlemmer, deltakere, givere, frivillige og aktivister. Det blir minst 200 VÅR DAG markeringer over hele landet, rekrutteringskampanjer, vandreutstilling, lansering av veilederen Barrierefri Fritid, sykkeltur fra Nordkapp til Arendalsuka 2022 og mye, mye mer. Hvordan kan din organisasjon eller kommune bli med på festen? Vi har inivtert Kulturministeren og snakker med ordførere og ledere i frivilligheten. Få svar på alt du lurer på om Frivillighetens år 2022!

Les mer og se arrangementet LIVE på Arendalsuka sin nettside.

Få påminnelse og link ved å følge arrangementet på Facebook

Møteplass Folkehelse - Tilbake til hverdagen

Onsdag 18/8 kl 12-13.30 - Clarion Hotel Tyholmen, Sal A og Digitalt

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Aktivitetene har stengt ned og da har også inntekter, frivillige og medlemmer forsvunnet. Når samfunnet får starte opp igjen er det ingen garanti for at de kommer tilbake.

Deltagelse i fritidsaktiviteter og frivillige organisasjoner er viktig for folkehelsen, demokratiet og lokalsamfunnene. Hva skal til for å komme tilbake dit vi var før nedstengingen? Hva trenger organisasjonene for å kunne bygge seg opp igjen, skape aktivitet og inkludere flere?

Les mer og se arrangementet LIVE på Arendalsuka sin nettside.

Få påminnelse og link ved å følge arrangementet på Facebook


Frivillighet Norge kommer ikke til å leie stand i år.

Digitalt arrangement sendt fra studio i Oslo:

Hverdagsintegrering - forventninger og forutsetninger

Torsdag 19/8 kl. 17.00-19.00 - Digitalt

På dette webinaret ser vi på regjeringens nye strategi om HVERDAGSINTEGRERING som skal styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Hvilke muligheter og forventninger skaper strategien for frivillig sektor?

TEMA:

  • Frivillige organisasjoners tilbakemeldinger på strategien
  • Tiltak og erfaringer frivillige organisasjoner har på områdene i strategien
  • Frivillighet Norges arbeid med å følge iverksetting av tiltakene

Les mer og meld deg på

Få påminnelse og link ved å følge arrangementet på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring