Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Frivillighet Norge på høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen på Stortinget
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har deltatt i høring om statsbudsjettet for 2022 hos Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen la vekt på den viktige innsatsen frivillige organisasjoner har vist i pandemien og behovet for ubyråkratiske og forutsigbare støtte ordninger for å komme skikkelig i gang med kjerneaktiviteter igjen.

Frivillighet Norge roste Hurdalsplattformen som slår fast at regjeringen støtter vårt krav om momskompensasjon. Komiteen ble utfordret til å øke denne posten og sikre full og regelstyrt kompensasjon for momsutgifter i frivillige organisasjoner fra 2022. Dette vil gi mer økonomisk forutsigbarhet for organisasjonene. Det er det behov for etter en krevende periode med høy belastning for å tilpasse aktiviteter, omorganisere ressurser og bidra i lokalsamfunn over hele landet.

«Pandemien har vist hvor viktig den infrastrukturen lag og foreninger rundt om i landet utgjør er, når vi står i en krise.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge tok også opp Frivillighetens År 2022 og inviterte hele komiteen til høytidelig åpning 5. desember. Det var også viktig å rette oppmerksomheten mot arbeidet med økt deltakelse. Frivillighet Norge ber om støtte til prosjektet rundt den nasjonale nettsiden for fritidsaktiviteter for barn og unge - ungfridtid.no.

- Vi blir bedre som samfunn av at flere er inkludert og finner det fellesskapet hvor de kan bidra og delta sammen med andre, Stian Slotterøy Johnsen

Her kan du se Frivillighet Norges innlegg på høringen.

Her kan du lese Frivillighet Norges skriftlige innspill til komiteens budsjettbehandling.

Les også

Bilde av gutt som serverer mat fra en suppestasjon med flere personer rundt.

Strømstøtte: hva er foreslått i Stortinget?

Mandag 19. september diskuterte Stortinget kraftsituasjonen og med det ulike forslag knyttet til strømstøtteordningene. Regjeringen varslet allerede fredagen fø...

Publisert
Oppdatert:

Mann ved talerstol rekker ut hendene

Revidert Nasjonalbudsjett: Bekymret for regjeringens kutt til demokrati og sivilsamfunn

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022, foreslår regjeringen kutt i midler til arbeid som skal styrke sivilsamfunnet og fremme demokrati rundt om...

Publisert
Oppdatert:

Smilende mann med briller.

Strømstøtte til frivilligheten

Regjeringspartiene er enige med SV om å gi 250 millioner kroner i strømstøtte til frivilligheten. Det er kommunene som skal være ansvarlige for å dele ut støtte...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring