Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten samler seg bak nye krav

Publisert:
Oppdatert:
Det stemmes på årsmøtet
Frivillighet Norges årsmøte 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

PRESSEMELDING: I dag vedtok Frivillighet Norges medlemmer ny politisk plattform. Med dette har de fastslått hva som skal være organisasjonens viktigste politiske krav de neste fire årene. Ikke overraskende er det viktigste kravet fortsatt å fjerne moms på dugnad.

- Vi har vedtatt en offensiv og tydelig plattform hvor målet er å skape større rom for frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Det viktigste kravet er å fjerne moms på dugnad, gjennom en fullfinansiert og rettighetsfestet momskompensasjon. Dagens momskompensasjonsordning er uforutsigbar og underfinansiert. I 2018 betalte frivillige organisasjoner nesten 500 millioner kroner mer i moms enn de fikk tilbake i momskompensasjon.

- Dette må vi få slutt på, og vi oppfordrer partiene til å prioritere full momskompensasjon i sine programprosesser fram mot valget i 2021, sier Slotterøy Johnsen.

Samfunnsutfordringer

Plattformen tar ogsåfor seg hvilke samfunnsutfordringer frivilligheten kan bidra til å løse. Under overskrifter somøkende utenforskap, arbeidet for et bærekraftig samfunn, nye folkehelseutfordringer og trygghet og beredskap listes det opp hva som skal til for at frivilligheten kan bidra mer.

- Det offentlige trekker fram frivilligheten som en del av løsningen på en rekke samfunnsutfordringer. Samtidig må ikke dette gå på bekostning av frivillighetens uavhengighet og viktige vaktbikkjefunksjon. Frivillighet er ikke gratis, og når vi er samarbeidspartnere for det offentlige må det også følge med midler, sier Slotterøy Johnsen.

Frivilligheten stiller krav til seg selv

De frivillige organisasjonene stiller også krav til seg selv gjennom plattformen. Blant annet oppfordres alle til å følge Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett. For å fortjene høy tillit må organisasjonene holde orden i økonomien, være åpne og kommuniserer aktivt med interessenter, ta godt vare på personene som er i organisasjonen og være tro mot organisasjonens formål.

- Frivilligheten nyter stor tillit blant folk, og vi må daglig jobbe for å gjøre oss tilliten fortjent. Derfor er det også viktig at vi setter av ressurser til å drive organisasjonene godt og lære opp frivillige, tillitsvalgte og ansatte i god organisasjonsdrift, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Plattformen skal gjelde for de neste fire årene og er resultat av en åpen prosess blant Frivillighet Norges over 300 medlemsorganisasjoner. Alle stiller seg bak sluttproduktet.

Les Frivillighet Norges politiske plattform her.

Les også

Lena Kristin Johannessen, Røde Kors-frivillig

Beredskapsfrivillighet er mer enn søk og redning

Lena Kristin Johannessen (37) ble kalt ut som Røde Kors-frivillig den dagen leirraset i Gjerdrum gikk. Hun har senere sørget for at folk i Gjerdrum har fått det...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen

Regjeringen vil forlenge støtteordningene for kultur, frivillighet og idrett

Regjeringen presenterte i dag sine forslag til ny krisepakke blant annet forslag om å utvide stimulerings- og kompensasjonsordningene for frivillighet og idrett...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Kronprins Haakon blir beskytter for Frivillighetens år 2022

Kronprins Haakon blir beskytter for Frivillighetens år 2022

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har sagt ja til å være høy beskytter for Frivillighetens år 2022. Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring