Hopp til hovedinnholdet

Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Hender som taster på en bærbar datamaskin

Kulturdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Høringsfristen er satt til 22. februar 2021. Forslagene endrer regelverket for vedtekter i frivillighetsregisteret og tilknytning til Den norske kirke. Endringene vil løse utfordringer Frivillighet Norge har tatt opp med Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Forslagene:

  • Krav til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret endres til krav om vedtekter i tråd med lov om register for frivillig virksomhet § 6.
  • Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan motta merverdiavgiftskompensasjon dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Vedtekter

Siden 2019 har det vært et krav at søkere, deres underledd og aksjeselskap har lagt inn oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. Dette har vært krevende for organisasjonene, noe Frivillighet Norge også har tatt opp med myndighetene. Departementet foreslår nå å gå bort fra dette kravet.

Når en organisasjon registrer seg i frivillighetsregisteret må de fremlegge vedtekter. Det er fra dette registeret Lotteri- og stiftelsestilsynet henter informasjon ut over det som er innsendt når de vurderer søknader om momskompensasjon. Det blir da organisasjonenes ansvar å informere tilsynet om eventuelle endringer som er gjort i vedtektene dersom de kan ha konsekvenser for søknaden.

Den norske kirke

I 2019 ble det, som følge av skillet mellom staten og Den norske kirke, presisert at momskompensasjonen ikke gjelder for Den norske kirke. Denne organisasjonen inngår i den kommunale og fylkeskommunale kompensasjonsordningen og skal derfor ikke ha tilgang på ordningen for frivillige organisasjoner. Tros- og livssynsorganisasjoner utenom Den norske kirke kan søke kompensasjon i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. For å sikre at ikke organisasjoner faller mellom to stoler åpnes det for at tros- og livssynsorganisasjoner med tilknytning til Den norske kirke, men som ikke inngår i kommunale eller fylkeskommunal ordning kan søke momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Her kan du lese høringsdokumentene. Høringen ble diskutert i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår før Frivillighet Norge sendte sitt høringssvar.

Her kan du lese Frivillighet Norge sitt høringssvar.

Les også

Portrett av generalsekretær

Full momskompensasjon i 2023

En mangeårig sentral kampsak for frivillig sektor er retten til å få tilbakebetalt utgifter til moms. Over 100 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner stil...

Publisert
Oppdatert:

Demonstrasjon med bakhoder og et skilt med teksten "nei til moms på dugnad"

Massivt opprop for forutsigbarhet – nei til moms på dugnad!

I et felles brev til Statsminister Jonas Gahr Støre, ber 106 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner om forutsigbar kompensasjon for moms. I dag er størrel...

Publisert
Oppdatert:

Mann utendørs smiler

Jubler for historisk milepæl for frivilligheten

I år har Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetalt 1,816 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. For første gang i historien de...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring