Hopp til hovedinnholdet

Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Hender som taster på en bærbar datamaskin

Kulturdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Høringsfristen er satt til 22. februar 2021. Forslagene endrer regelverket for vedtekter i frivillighetsregisteret og tilknytning til Den norske kirke. Endringene vil løse utfordringer Frivillighet Norge har tatt opp med Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Forslagene:

  • Krav til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret endres til krav om vedtekter i tråd med lov om register for frivillig virksomhet § 6.
  • Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan motta merverdiavgiftskompensasjon dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Vedtekter

Siden 2019 har det vært et krav at søkere, deres underledd og aksjeselskap har lagt inn oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. Dette har vært krevende for organisasjonene, noe Frivillighet Norge også har tatt opp med myndighetene. Departementet foreslår nå å gå bort fra dette kravet.

Når en organisasjon registrer seg i frivillighetsregisteret må de fremlegge vedtekter. Det er fra dette registeret Lotteri- og stiftelsestilsynet henter informasjon ut over det som er innsendt når de vurderer søknader om momskompensasjon. Det blir da organisasjonenes ansvar å informere tilsynet om eventuelle endringer som er gjort i vedtektene dersom de kan ha konsekvenser for søknaden.

Den norske kirke

I 2019 ble det, som følge av skillet mellom staten og Den norske kirke, presisert at momskompensasjonen ikke gjelder for Den norske kirke. Denne organisasjonen inngår i den kommunale og fylkeskommunale kompensasjonsordningen og skal derfor ikke ha tilgang på ordningen for frivillige organisasjoner. Tros- og livssynsorganisasjoner utenom Den norske kirke kan søke kompensasjon i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. For å sikre at ikke organisasjoner faller mellom to stoler åpnes det for at tros- og livssynsorganisasjoner med tilknytning til Den norske kirke, men som ikke inngår i kommunale eller fylkeskommunal ordning kan søke momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Her kan du lese høringsdokumentene. Høringen ble diskutert i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår før Frivillighet Norge sendte sitt høringssvar.

Her kan du lese Frivillighet Norge sitt høringssvar.

Les også

Forsiden av rapporten organisering av luftambulansetjenesten

Organisering av luftambulansetjenesten

Frivillighet Norge har svart på høringen om rapporten «Organisering av luftambulansetjenesten». Rapporten beskriver blant annet en mulig modell hvor luftambulan...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

hendene til to barn foran kasse med bøker.

Høringssvar NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Frivillighet Norge har svart på høringen til NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. Utredningen skildrer godt verdien av frivillige organisasj...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Foto: Hedvig Kolboholen

Mangler konkrete tiltak for ideelle

Velferdstjenesteutvalgets NOU om private aktører i velferden gir en grundig og god beskrivelse av ideelle aktører i velferdstjenestene i Norge. Samtidig er Friv...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Janne Nyhus
Janne Nyhus
Politisk rådgiver
97 07 56 96
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring