Hopp til hovedinnholdet

Ingen reddende engel for Frivillig.no i år

Publisert:
Oppdatert:
Ungdommer demonstrerer med plakater
Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Da regjeringen forsøkte å kutte i folkehelsemidlene til Frivillig.no i fjor, trådte KrF inn og reddet penger til markedsføring og synliggjøring. I år har engelen dalt ned i skjul.

I Helse- og omsorgskomiteens innstilling til budsjettet for 2020 er det ingen som foreslår å legge til pengene som er kuttet til Frivillig.no, selv om SV i en merknad henviser til sitt alternative budsjett som innehar økningen. Sammen med Sp og Ap påpeker de kuttet. Flertallet derimot, kutter ytterligere i tråd med budsjettenigheten forhandlet frem av deres finanspolitikere.

Som Frivillighet Norge har påpekt flere ganger vil dette få konsekvenser for et vellykket nasjonalt rekrutteringsverktøy.

Vi er enige med mindretallsmerknaden og er; «...kritiske til at regjeringen legger stadig større forventninger til hva frivilligheten skal bidra med i helse- og omsorgssektoren, samtidig som man ikke følger opp med nødvendige rammebetingelser og støtteordninger.»

Frivillig.no har ca. 40 000 besøk hver måned, hvor av 75% ikke har besøkt siden før.

Vi ønsker å nå de som ikke allerede er frivillige og vi lykkes med det. Konsekvensen av dette kuttet er dessverre at vi må gjøre mindre av det vi vet at fungerer godt.

Takket være støtten fra Kulturdepartementet opprettholdes driften av Frivillig.no, men manglede midler fra 2020 rammer synliggjøring og gratis kurs/foredrag om økt inkluderende rekruttering av nye frivillige.

Les hele innstillingen her.

Les Frivillighet Norge sine innspill til komiteen her.

Les også

Bilde av rapporten

Ny rapport: Frivillig innsats i lag og foreninger under pandemien

Mange organisasjoner har opplevd å miste frivillige under pandemien, men de færreste opplever veldig store frafall. Det endelige resultatet her vil uansett ikke...

Publisert
Oppdatert:

Hender som justerer spaker på en lydmiksepult

Rause radiofolk, når staten stopper opp.

Frivillig.no har fortsatt ikke har fått avklart all finansiering for 2020, og tiltak for markedsføring er stoppet opp i en periode. Frivillighet Norge som drift...

Publisert
Oppdatert:

Jente holder Frivillig.no-skilt med teksten "Å heie på mangfold gjør noe med deg"

Innvandrere deltar mindre i det frivillige organisasjonslivet, men mer om de blir spurt

17% av innvandrere deltar i frivilligheten, sier Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sin rapport om «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvand...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring