Hopp til hovedinnholdet

Innvandrere deltar mindre i det frivillige organisasjonslivet, men mer om de blir spurt

Publisert:
Oppdatert:
Jente holder Frivillig.no-skilt med teksten "Å heie på mangfold gjør noe med deg"
22% av de som melder seg gjennom rekrutteringsportalen Frivillig.no er innvandrere og bidrar til mangfold i frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide

17% av innvandrere deltar i frivilligheten, sier Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sin rapport om «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg». Her finner de at andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige. Men på nettsiden Frivillig.no, hvor 2500 organisasjoner, lag og foreninger har lagt ut oppdrag for frivillige, er det dobbelt så stor andel hos nordmenn med innvandrerbakgrunn som melder seg. Så hvorfor er ikke andelen som er med i organisasjonene høyere?

– Rekrutteringsverktøyet Frivillig.no åpner døren inn i frivilligheten for folk som ikke har et eget nettverk som spør dem om å bli med, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Siden 2015 har Frivillig.no inspirert og invitert nye folk til å melde seg som frivillige i en lokal organisasjon. Over 40.000 besøker siden hver måned og i 2019 var det over 21.000 som sendte inn melding om at de ville engasjere seg i en organisasjon, lag eller forening. Av dem oppgir 22% at de er født utenfor Norden i Frivillig.no sine brukerundersøkelser.

Johnsen mener at terskelen inn i frivilligheten bør være lav.
– Vi må ikke bare være selvrekrutterende, men bruke verktøy slik som Frivillig.no så vi når ut bredere når vi rekrutterer. Johnsen viser til at 35% som rekrutteres gjennom Frivillig.no ikke har vært frivillig før, og at mange har innvandringsbakgrunn.

«Rekrutteringsverktøyet Frivillig.no åpner døren inn i frivilligheten for folk som ikke har et eget nettverk som spør dem om å bli med»

Stian Slotterøy Johnsen.
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Mangfold som en ressurs

Redd Barna har i flere år rekruttert bredt og åpent, og heier på mangfold i organisasjonen av mange grunner.

– ­Med mangfold blant frivillige vil det også være lettere å skape mangfoldige aktiviteter, lettere å nå mangfoldige målgrupper. Flere ulike hoder tenker og handler ulikt, utfordrer på ulike måter, ser ting med ulikt syn, imøtekommer mennesker, oppgaver og problemstillinger ulikt, og rommer enormt potensial for kreativitet, større nettverk, bredere rammer og nytenkning på tvers av alle mulige rammer. Dette mener Vigdis Holm, regionleder Øst i Redd Barna.

Mangfold er ikke bare viktig og nyttig for organisasjonene, det er ikke minst viktig for integreringen av enkeltpersoner. Rapporten til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, publisert i januar 2020, påpeker nemlig også at «frivillige blant innvandrere legger ned flere timer frivillig arbeid enn norskfødte frivillige.»

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på opplevelser av mestring, integrering og det å gjøre noe meningsfylt som frivillig. Det å bli en del av et nettverk og et miljø og være med i et felleskap er viktig. Mange vil gjerne gi noe tilbake til samfunnet og gir rikelig av seg selv, sin kompetanse, sine styrker og sin tid, sier Holm

Redd Barna har generelt opplevd økt rekruttering via Frivillig.no og ser at en del av de interesserte har innvandring og minoritetsbakgrunn, men har selv ikke noen rutiner for å måle denne andelen i sin organisasjon.

– Vi har supre frivillige fra mange land. Det er mange som tar kontakt. Vi legger ikke ut spesifikke annonser med dette fokuset, men etterstreber alltid mangfold. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra, eller hvem du er, når vi rekrutterer. Det vi legger vekt på er at alle er velkomne, forteller Holm.


Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Les rapporten her.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring