Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Invitasjon til læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Amalie Iuel og barn på Bislett stadion

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

«Alle barn og unge skal kunne delta i organisert fritidsaktivitet og lek, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn»

Mari Trommald
Direktør Bufdir

Noen barn og unge deltar ikke på fritiden. Det er ulike årsaker til dette. Familien kan ha dårlig råd, mangle tilgang til transport, eller aktivitetene er ikke lagt til rette for alle enkeltbarn og deres familier.

«Skal vi lykkes med å inkludere alle er det behov for tettere samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Det vil vi bidra til gjennom læringsløftene.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær Frivillighet Norge

Det er av stor verdi at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Fritidsaktiviteter gir ferdigheter, mestring og inkludering i et fellesskap.

Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet inviteres til læringsløft der vi samles for å:

  • Sikre at flere barn og unges får mulighet til å delta på fritiden, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn
  • Øke vår kunnskap, utvikle innsatsen vår på feltet og dermed øke kvaliteten på det vi gjør

«Kommunen er en utrolig viktig aktør for å gi barna en god oppvekst. Jeg har ikke møtt en eneste ordfører som ikke er opptatt av frivillighet og deltakelse, men vi trenger å hjelpe hverandre og gi hverandre inspirasjon»

Bjørn Arild Gram
Styreleder KS

Gjennom læringsløftene kan vi sammen bidra til at alle barn og unge får mulighet til å ha en aktiv fritid. Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet kan nå søke om å få delta i læringsløft med nettverk i tre ulike landsdeler, Nord-Norge, Sør- og Vestlandet og resten av landet. Læringsløftene er knyttet til Fritidserklæringen.

Målgruppen er personer i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor med spesielt ansvar for og engasjement rundt barn og unges oppvekst. Vi får faglig påfyll og lærer av hverandre. Vi får verktøy til å undersøke inkluderingsstatus i egen kommune og til å fremme politisk forankring.

Ønsker du at din kommune og lokale frivillighet skal delta?

Søknadsfristen er 12. august 2020.

Les også

Fra seminaret om Erasmus +

Nettverk for unges fritid og medvirkning

Sammen med KS (kommunes interesseorganisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står Frivillighet Norge bak nettverket; Nettverk for unges fr...

Publisert
Oppdatert:

En voksen mann med Røde Kors-uniform viser et gutt hjertekompressjoner.

Foreldrenes ressurser påvirker barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

En ny rapport viser at sosial ulikhet i stor grad påvirker om barn og unge deltar i fritidsaktiviteter og hvilke aktiviteter de deltar på. De som kommer fra hje...

Publisert
Oppdatert:

Haik Stavanger 2013 (Foto: Alexander Vestrum)

Samarbeid og samskaping om barns fritid i læringsløftet «Bli med – aktiv fritid for alle»

Våren 2020 ble kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet invitert til læringsløftet «Bli med – Aktiv fritid for alle», som arrangeres av Bufdir i samarbeid...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring