Hopp til hovedinnholdet

Mangler konkrete tiltak for ideelle

Publisert:
Oppdatert:
Foto: Hedvig Kolboholen
Foto: Hedvig Kolboholen

Velferdstjenesteutvalgets NOU om private aktører i velferden gir en grundig og god beskrivelse av ideelle aktører i velferdstjenestene i Norge. Samtidig er Frivillighet Norge skuffet over at dette ikke følges opp med konkrete tiltak som kan bidra til vekst blant de ideelle.

NOU 2020 13: Private aktører i velferdsstaten​ handler om velferdstjenestene i Norge, og ser blant annet på hvordan ideelle aktører bidrar innenfor områder som eldreomsorg, rusomsorg, barnehager, utdanning og arbeidsmarkedstiltak.

- Frivillige og ideelle organisasjoner har drevet fram dagens velferdssamfunn gjennom aktivisme, innovasjon og tjenesteyting. Vi er glade for at utvalget anerkjenner dette, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge er opptatt av at staten må legge spesielt til rette for ideelle aktører, slik at disse ikke blir utkonkurrert av kommersielle aktører, som tar en stadig større del av markedet.

Utvalget har sett på konsekvenser av at stadig flere tjenester legges ut på anbud, og mener dette i praksis kan favorisere kommersielle aktører:

«Utvalgets kartlegging kan tyde på at bruk av åpne anskaffelser i realiteten innebærer en favorisering av kommersielle framfor ideelle virksomheter, alt annet likt.» (s. 99)

- Når utvalget så tydelig sier at åpne anskaffelser favoriserer kommersielle er det merkelig at de ikke har flere konkrete forslag til å styrke de ideelle. Både regjeringen og et klart flertall på Stortinget har uttrykt vilje til å satse mer på ideelle aktører, men denne utredningen gir få svar på hvordan dette kan gjøres i praksis. Det er en tapt mulighet, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge peker på økt bruk av reserverte anbudskonkurranser og forbedringer i tilskuddsfinansieringen som viktige virkemidler.

Les hele NOUen og Frivillighet Norges høringsuttalelse her.

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen

Les også

Forsiden av rapporten organisering av luftambulansetjenesten

Organisering av luftambulansetjenesten

Frivillighet Norge har svart på høringen om rapporten «Organisering av luftambulansetjenesten». Rapporten beskriver blant annet en mulig modell hvor luftambulan...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

hendene til to barn foran kasse med bøker.

Høringssvar NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Frivillighet Norge har svart på høringen til NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. Utredningen skildrer godt verdien av frivillige organisasj...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender som holder i vaffel.

Høringssvar - gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Frivillighet Norge har sendt inn svar på høringen om gjennomføring av moderniseringsdirektivet. Endringene vi har kommentert på er til markedsføringsloven og ha...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring