Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Oppfordring til alle med fritidsaktiviteter for barn og unge

Publisert:
Oppdatert:
Logo ungfritid.no
Ungfritid er en ny nasjonal oversikt over fritidsaktiviteter i frivillige organisasjoner

Frivillig sektor er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring. Frivillighet Norge og Helsedirektoratet oppfordrer nå frivillige organisasjoner som driver fritidsaktiviteter til å være med på en nasjonal synliggjøringskampanje.

«Pandemi og smitteverntiltak har gjort at flere unge er lei og føler seg ensomme. Derfor er det bra at fritidsaktivitetene starter opp igjen der det er lite smitte. De unge trenger sosiale nettverk og gode fellesskap»

Linda Granlund
Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

Felles rekrutteringskampanje

Mange organisasjoner har mistet deltakere og medlemmer gjennom koronapandemien. Etter et år med pandemi og nedstengning vet vi at flere barn og unge vil ha ekstra glede av å komme i gang med en fritidsaktivitet sammen med andre. De fleste steder i landet kan fritidsaktiviteter for barn og unge nå gjennomføres, og det er behov for å både få i gang eksisterende medlemmer og deltakere i aktivitetene samt rekruttere inn nye deltakere.

For å hjelpe til med rekrutteringen lager Frivillighet Norge en kampanje som sprer informasjon om fritidsaktiviteter registrert på Ungfritid.no, slik at barn og unge lettere kan finne fram og bli med.

15. april er satt som en aktuell dato for kampanjestart, men tidspunktet og suksessen er avhengig av at det finnes nok fritidstilbud som barn og unge kan finne når de søker på sin kommune eller skolekrets. Videre vil skolestarten i august bli en viktig kampanjeperiode. Kampanjene vil vise frem både fysiske og digitale fritidsaktiviteter.

Helsedirektoratet vil bidra med markedsføring slik at Ungfritid.no blir synlig nasjonalt, og kampanjene får også støtte fra Stiftelsen DAM gjennom Kirkens SOS.

– Pandemi og smitteverntiltak har gjort at flere unge er lei og føler seg ensomme. Derfor er det bra at fritidsaktivitetene starter opp igjen der det er lite smitte. De unge trenger sosiale nettverk og gode fellesskap, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i Helsemagasinet.

Slik kan organisasjonener, lag og foreninger bidra

Frivillighetens eget verktøy for rekruttering, Ungfritid.no, er gratis å bruke for alle registrert i Frivillighetsregisteret. Her kan lag og foreninger over hele Norge tilby fysiske og digitale fritidsaktiviteter for alle barn og unge. Jo flere aktiviteter som blir lagt ut, desto mer relevant blir nettsiden og dermed synligheten for hver organisasjon sine tilbud!

Vi ber derfor om at alle organisasjoner, lag og foreninger som driver med fritidsaktiviteter for barn og unge i en eller annen form:

1. Registrerer organisasjonen deres, eller aktiverer den for Ungfritid.no (hvis dere allerede finnes på Frivillig.no)

2. Starter med å legge ut aktiviteter på Ungfritid.no så fort som mulig (disse kan kopieres til lokallagene, slik at det blir enkelt for dem)

3. Formidler denne oppfordringen til regionale ledd og lokale lag eller andre foreninger i lokalmiljøet.

Mer informasjon finnes på om.ungfritid.no og på www.frivillighetnorge.no/prosjekter/ungfritid-no/
Trenger dere veiledning for registrering på Ungfritid.no? [email protected]
Spørsmål om verktøyet eller kampanjen? [email protected]

Ungfritid.no drives av Frivillighet Norge, og er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Implementeringen våren 2021 støttes av Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et virkemiddel for Fritidserklæringen.

Støtte til rekruttering i en uforutsigbar situasjon

Mange lokale lag og foreninger har utfordringer med å opprettholde og gjenoppta aktivitet. Her er noen hjelpemidler for å komme i gang med det som er mulig:

  • LNU og Frivillighet Norge sin smittevernveileder for frivillige organisasjoner.
  • Kulturdepartementets kommende stimuleringsordning for frivillighet og idrett, hvor det blir mulig å søke midler til å dekke økte kostnader ved aktiviteter, samt til å investere i utstyr for digitale aktiviteter.
  • Frivillig.no, som er gratis å benytte til å rekruttere flere nye frivillige.

Ved å invitere flere til å delta i organisasjonens fritidsaktiviteter bidrar man til å gi barn og unge en bedre hverdag, samtidig som vi synliggjør verdien av organiserte fritidsaktiviteter og rekrutterer flere deltakere.

«Pandemien skaper så store utfordringer at vi må jobbe sammen for at vi alle, og særlig barn og unge, kommer best mulig igjennom dette. Jeg håper dere blir med på denne felles innsatsen»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Les også

Fra seminaret om Erasmus +

Nettverk for unges fritid og medvirkning

Sammen med KS (kommunes interesseorganisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står Frivillighet Norge bak nettverket; Nettverk for unges fr...

Publisert
Oppdatert:

Forside rapporten "økt deltakelse i frivillige organisasjoner"

Ny rapport om rekruttering til frivilligheten og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor

Gjennom to år med pandemi har deltakelsen i frivillige organisasjoner blitt redusert. Nå oppgir fire av fem organisasjoner at de har kapasitet til å ta imot nye...

Publisert
Oppdatert:

Skjermbilde av Ungfritid.no

Langsiktig støtte til Ungfritid.no

Frivillighet Norge får nye midler av Bufdir (Barne-, ungdom- og familiedirektoratet) over tre år, til et prosjekt som skal føre til økt deltakelse i de frivilli...

Publisert
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
215 67 666 / 982 56 770
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring