Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid på tvers for å sørge for å få barn og unge med

Publisert:
Oppdatert:
barne- og familieminister Kjersti Toppe snakker
Barne- og familieminister Kjersti Toppe med åpningstale på ALLEMED-konferansen. Foto: skjermbilde fra stream

ALLEMED arrangerte 16. februar 2023 en konferanse med utgangspunkt i Fritidserklæringen, som legger vekt på samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

Fritidserklæringen fremhever rettighet §31 fra FNs Barnekonvensjon: Alle barn har rett til lek og fritid.

– Å delta i fritidsaktivitet vet vi har en positiv virkning som varer livet ut. Det er ikke bare bra å ha det gøy sammen med andre, det er også veldig viktig sier barne- og familieminister Kjersti Toppe

Statsråden påpeker at fritidsaktiviteter bidrar til å inkludere barn og unge og det forebygger ensomhet og utenforskap.

­–En viktig del av en god oppvekst er å være en del av noe, en del av et felleskap, sier Toppe

Samarbeid for handling

Fritidserklæringen er signert av mange statsråder, av KS, frivilligheten og flere andre aktører. Statsråden påpeker at en slik erklæring kan være med å forplikte til at det skjer handling.

–Vi klarer ikke dette uten samarbeid, dette må vi få til i et felleskap.

En trenger en landsby for å oppdra et barn, men det krever også en landsby for å legge tilrette for at man kan ha meningsfulle og gode fritidsaktiviteter å være en del av.

Frivillighet Norge utførte i 2022 en nasjonal undersøkelse besvart av over 4500 lokallag i 2022. Blant organisasjonene opplever bare 18 % at kommunene i stor grad eller svært stor grad viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner.

– Nå er det viktig å løfte frem muligheten for deltakelse som finnes ute i kommunene, sier Prosjektleder for Økt deltakelse i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen.

Frivillighet Norge viste frem Ungfritid.no og oppfordret kommunene til å lenke til sitt kommunesøk på egne nettsider samt spre informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge gjennom sine kanaler og kontaktpersoner.

– Rekrutteringsverktøy som Ungfritid.no fungerer best når frivilligheten og kommunal sektor samarbeider. Prosesser som ALLEMED dugnader er viktige for å identifisere lokale utfordringer og muligheter. Ungfritid.no og stotte.ungfritid.no vil være gode verktøy å tilby til kommunene etter en slik prosess, sa Konradsen

Økonomi som barriere

Å fjerne barrierer for deltagelse i fritidsaktiviteter er en viktig del av arbeidet med å oppfylle fritidserklæringen. Økonomi er en av barrierene som hindrer inkludering av barn fra fattige familier. Derfor har Frivillighet Norge, med midler fra blant annet Bufdir, utviklet en nasjonal side for å samle og synliggjøre aktuelle støtteordninger for både økonomisk støtte og utlånsordninger for utstyr, som barn og unge kan nyte godt av.

Fakta

Ungfritid.no

Alle lokallag i frivillige organisasjoner kan registrere seg gratis på Ungfritid.no og legge ut aktiviteter for nye deltakere.

Les mer
Fakta

Støtteordninger

Alle kommuner kan bidra til å få frem aktuelle støtteordninger som barnefamilier eller lokallag kan benytte for å sikre varig deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge.

Les mer
Fakta

ALLEMED

Sjekk ut ressurser fra ALLEMED

Les mer

Les også

Fra seminaret om Erasmus +

Nettverk for unges fritid og medvirkning

Sammen med KS (kommunes interesseorganisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står Frivillighet Norge bak nettverket; Nettverk for unges fr...

Publisert
Oppdatert:

Forside rapporten "økt deltakelse i frivillige organisasjoner"

Ny rapport om rekruttering til frivilligheten og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor

Gjennom to år med pandemi har deltakelsen i frivillige organisasjoner blitt redusert. Nå oppgir fire av fem organisasjoner at de har kapasitet til å ta imot nye...

Publisert
Oppdatert:

5 gode grunner til å bruke Ungfritid.no

Ungfritid.no øker besøket!

Besøkstallene på Ungfritid.no går oppover og mange utrykker glede over å kunne finne fritidstilbudet for barn og unge samlet på ett sted. Prosjektet har nylig f...

Publisert
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
215 67 666 / 982 56 770
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring