Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Strømstøtte: hva er foreslått i Stortinget?

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av gutt som serverer mat fra en suppestasjon med flere personer rundt.
Frivillighet Norge jobber for at ikke strømprisene skal hindre frivillig aktivitet. Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholen.

Mandag 19. september diskuterte Stortinget kraftsituasjonen og med det ulike forslag knyttet til strømstøtteordningene. Regjeringen varslet allerede fredagen før at de foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022–desember 2022. Det er i tråd med Frivillighet Norges krav om at ordningen for frivilligheten skal følge husholdningenes nivå.

«De høye strømprisene er veldig krevende for mange frivillige organisasjoner. Det er bra at støtteordningen for frivilligheten fortsetter å følge samme nivå som den for husholdningene. Vi må gjøre det vi kan for at strømutgiftene ikke tvinger organisasjonene til å avlyse aktiviteter eller at det blir dyrere å delta.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Regjeringens forslag

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022–desember 2022. Ordningen vil da fortsette å være på samme nivå som for husholdningene. Dette har også Frivillighet Norge bedt om i sitt innspill til Stortinget.

Innspill til strømstøtten for frivilligheten

Andre forslag

Partiene har levert en rekke forslag, her er de som er mest relevante for frivilligheten.

  • SV foreslår å sikre at støtteordningene for frivilligheten følger endringer i støtteordningen for husholdningene, uten forbrukstak.
  • FrP foreslår å innføre en makspris for strøm på 0,50 kr. pr. kWt inkl. mva. Dette gjøres gjeldende for alle, både husholdninger, fritidseiendom, frivilligheten og næringsliv fra 1. september 2022.
  • Venstre ber regjeringen videreføre og forsterke ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner.
  • KrF ber regjeringen forsterke ordningen for frivilligheten slik at den gir 100 prosent kompensasjon over 50 øre/kWt og at regjeringen sikrer at alle energi former inkluderes i støtteordningen til frivillige organisasjoner.
  • Høyre ber regjeringen vurdere å etablere et kompetanseprogram for håndverkere som skal bistå boligeiere med energieffektiviseringstiltak, og lage en veileder for næringslivet og frivillige organisasjoner om muligheter for energieffektivisering og strømsparing, herunder hvilke støtteordninger som finnes.

Frivillighet Norge har bedt om at flere energiformer inkluderes i støtteordningen slik Krf ber om i sitt forslag.

Les også

Mann ved talerstol rekker ut hendene

Revidert Nasjonalbudsjett: Bekymret for regjeringens kutt til demokrati og sivilsamfunn

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022, foreslår regjeringen kutt i midler til arbeid som skal styrke sivilsamfunnet og fremme demokrati rundt om...

Publisert
Oppdatert:

Smilende mann med briller.

Strømstøtte til frivilligheten

Regjeringspartiene er enige med SV om å gi 250 millioner kroner i strømstøtte til frivilligheten. Det er kommunene som skal være ansvarlige for å dele ut støtte...

Publisert
Oppdatert:

hender på spake på kontrollbord

Ingen strømstøtte til frivilligheten

Regjeringen la i dag fram endringer i statsbudsjettet for 2022. Revidert støtte for høye strømpriser var blant tiltakene. Men ikke for frivillige organisasjoner...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring