Hopp til hovedinnholdet

Svar på høring om endring av tilskudd til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser

Publisert:
Oppdatert:
Hender i vann
(Foto: Hedvig Kolboholen)

Oppdatert 4/9: Departementet har lyttet til innspillene. Her er Frivillighet Norges svar på høring om endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser, sendt til Klima- og miljødepartementet den 31. august 2020.

Frivillighet Norges hovedinnspill er at departementet trekker utkastet til forskrift tilbake og starter en ny prosess, sammen med organisasjonene på feltet. Sekundært ber vi om at høringsfristen utvides vesentlig, og at det legges opp til en prosess med sikte på å få på plass en ny forskrift som kan gjelde fra søknadsåret 2021.

Det er tre hovedårsaker til at vi mener det er behov for å gjennomføre en grundigere prosess med tilskuddsregelverket:

  1. Manglende dialog med organisasjonene i forkant av høringen slik regjeringen har forpliktet seg til i Frivillighetserklæringen
  2. Manglende bruk av Kulturdepartementets veileder for forenkling av tilskuddsordninger
  3. Unødvendig inngripende og dårlig utredet tilpasning av ordningen til EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Last ned Frivillighet Norges høringssvar her.

En rekke organisasjoner er svært kritiske

En rekke organisasjoner har sendt høringssvar, og mange er svært kritiske til både prosessen og til departementets forslag.

Her kan du se alle høringssvarene.

Oppdatert 4/9: Departementet lyttet til innspill

Frivillighet Norge fikk fredag 4. september brev fra Klima- og miljødepartementet om at de etter innspill fra mange høringsinstanser utsetter forskriftsendringen til neste år.

Departementet opplyser også at de vil stille krav til enkelte tilskuddsmottakere om å føre adskilte regnskap for å sikre at tilskuddet ikke skal være ulovlig statlig støtte. Dette er den løsningen Frivillighet Norge foreslo.

Les også

Hender som holder i vaffel.

Høringssvar - gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Frivillighet Norge har sendt inn svar på høringen om gjennomføring av moderniseringsdirektivet. Endringene vi har kommentert på er til markedsføringsloven og ha...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender som taster på en bærbar datamaskin

Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Hørin...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Innspill til handlingsplan om bærekraftsarbeidet i Norge

Frivillighet Norge har levert innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene. Frivillige organisasjoner i N...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring