Hopp til hovedinnholdet

Svar på høring om endring av tilskudd til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser

Publisert:
Oppdatert:
Hender i vann
(Foto: Hedvig Kolboholen)

Oppdatert 4/9: Departementet har lyttet til innspillene. Her er Frivillighet Norges svar på høring om endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser, sendt til Klima- og miljødepartementet den 31. august 2020.

Frivillighet Norges hovedinnspill er at departementet trekker utkastet til forskrift tilbake og starter en ny prosess, sammen med organisasjonene på feltet. Sekundært ber vi om at høringsfristen utvides vesentlig, og at det legges opp til en prosess med sikte på å få på plass en ny forskrift som kan gjelde fra søknadsåret 2021.

Det er tre hovedårsaker til at vi mener det er behov for å gjennomføre en grundigere prosess med tilskuddsregelverket:

  1. Manglende dialog med organisasjonene i forkant av høringen slik regjeringen har forpliktet seg til i Frivillighetserklæringen
  2. Manglende bruk av Kulturdepartementets veileder for forenkling av tilskuddsordninger
  3. Unødvendig inngripende og dårlig utredet tilpasning av ordningen til EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Last ned Frivillighet Norges høringssvar her.

En rekke organisasjoner er svært kritiske

En rekke organisasjoner har sendt høringssvar, og mange er svært kritiske til både prosessen og til departementets forslag.

Her kan du se alle høringssvarene.

Oppdatert 4/9: Departementet lyttet til innspill

Frivillighet Norge fikk fredag 4. september brev fra Klima- og miljødepartementet om at de etter innspill fra mange høringsinstanser utsetter forskriftsendringen til neste år.

Departementet opplyser også at de vil stille krav til enkelte tilskuddsmottakere om å føre adskilte regnskap for å sikre at tilskuddet ikke skal være ulovlig statlig støtte. Dette er den løsningen Frivillighet Norge foreslo.

Les også

Forsiden av rapporten organisering av luftambulansetjenesten

Organisering av luftambulansetjenesten

Frivillighet Norge har svart på høringen om rapporten «Organisering av luftambulansetjenesten». Rapporten beskriver blant annet en mulig modell hvor luftambulan...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

hendene til to barn foran kasse med bøker.

Høringssvar NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Frivillighet Norge har svart på høringen til NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. Utredningen skildrer godt verdien av frivillige organisasj...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Foto: Hedvig Kolboholen

Mangler konkrete tiltak for ideelle

Velferdstjenesteutvalgets NOU om private aktører i velferden gir en grundig og god beskrivelse av ideelle aktører i velferdstjenestene i Norge. Samtidig er Friv...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring