Hopp til hovedinnholdet

Svar på høring om endring av tilskudd til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser

Publisert:
Oppdatert:
Hender i vann
(Foto: Hedvig Kolboholen)

Oppdatert 4/9: Departementet har lyttet til innspillene. Her er Frivillighet Norges svar på høring om endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser, sendt til Klima- og miljødepartementet den 31. august 2020.

Frivillighet Norges hovedinnspill er at departementet trekker utkastet til forskrift tilbake og starter en ny prosess, sammen med organisasjonene på feltet. Sekundært ber vi om at høringsfristen utvides vesentlig, og at det legges opp til en prosess med sikte på å få på plass en ny forskrift som kan gjelde fra søknadsåret 2021.

Det er tre hovedårsaker til at vi mener det er behov for å gjennomføre en grundigere prosess med tilskuddsregelverket:

  1. Manglende dialog med organisasjonene i forkant av høringen slik regjeringen har forpliktet seg til i Frivillighetserklæringen
  2. Manglende bruk av Kulturdepartementets veileder for forenkling av tilskuddsordninger
  3. Unødvendig inngripende og dårlig utredet tilpasning av ordningen til EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Last ned Frivillighet Norges høringssvar her.

En rekke organisasjoner er svært kritiske

En rekke organisasjoner har sendt høringssvar, og mange er svært kritiske til både prosessen og til departementets forslag.

Her kan du se alle høringssvarene.

Oppdatert 4/9: Departementet lyttet til innspill

Frivillighet Norge fikk fredag 4. september brev fra Klima- og miljødepartementet om at de etter innspill fra mange høringsinstanser utsetter forskriftsendringen til neste år.

Departementet opplyser også at de vil stille krav til enkelte tilskuddsmottakere om å føre adskilte regnskap for å sikre at tilskuddet ikke skal være ulovlig statlig støtte. Dette er den løsningen Frivillighet Norge foreslo.

Les også

Revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020

15. mai sendte Frivillighet Norge følgende innspill til finanskomiteen på Stortinget sin behandling revidert nasjonalbudsjett 2020.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen, Siri Holm Lønseth, Rune Foshaug og Stian Juell

Frivillighet Norges høringssvar til distriktsmeldingen

Frivillighet Norge spilte inn at det er viktig at det finnes midler for å støtte nasjonale tiltak som bidrar til å øke samhandlingen og samarbeidet mellom fr...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Tre personer spiler fiolin.

Høringssvar til forslag om endringer i Voksenopplæringsloven og friskoleloven

Høringssvar fra Frivillighet Norge til forslag om endringer i Voksenopplæringsloven og friskoleloven med forskrifter.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring