Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge har inngått avtale om samarbeid med Viken og Trøndelag fylkeskommune

Publisert:
Oppdatert:
Siv Henriette Jacobsen og Stian Slotterøy Johnsen
Fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge

To nye avtaler på plass som skal bidra til et tettere samarbeid mellom Frivillighet Norge og fylkeskommuner.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte avtalene på vegne av i Frivillighet Norge.

- Vi har over tid hatt god dialog med både Trøndelag og Viken, og er glad for at vi nå også formaliserer samarbeidet gjennom disse avtalene. Vi håper det vil bidra til å styrke bredden av frivilligheten både i fylkeskommunen og i kommunene i Viken og Trøndelag. Vi lever i en tid der vi ser viktigheten av å ha sterke og uavhengige frivillige organisasjoner og at det er god dialog mellom kommuner og frivillighet. Jeg håper avtalen vil bidra til at flere kommuner i fylkene får en frivillighetspolitikk og lykkes enda bedre i samarbeidet med frivilligheten lokalt i årene som kommer – sier Slotterøy Johnsen. 

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken er enig i dette.

- For Viken fylkeskommune er frivillig sektor viktig for å nå flere av FNs bærekraftmål og vi ønsker en tettere dialog med de frivillige organisasjonene om hvordan vi sammen kan bidra til dette. Fylkeskommunen har nylig vedtatt Temastrategi for frivillighet som vil få betydning i regionale planer, prosjekt og tiltak, og økonomiske virkemidler. Vi ønsker å støtte de kommunene som vil utvikle en egen frivilligplan og er glad for å ha Frivillighet Norge med på laget. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Avtalene innebærer blant annet at partene skal ha jevnlige møter og dele kompetanse.

Bente Estil, Leder i hovedutvalg for kultur i Trøndelag er glad for at fylket satser på frivillighet.

- Frivillig sektor er en særdeles viktig bærebjelke i samfunnet som både engasjerer, inkluderer, skaper identitet og tilhørighet. Sammen med Frivillighet Norge skal vi nå løfte og styrke frivillig sektor i hele Trøndelag, og jeg ser virkelig frem til å erfare alle de positive ringvirkningene dette samarbeidet vil medføre for frivilligheten i vårt fylke, uttaler hovedutvalgsleder Bente Estil.

Bilde av Bente Estil,
– Sammen med Frivillighet Norge skal vi nå løfte og styrke frivillig sektor i hele Trøndelag, og jeg ser virkelig frem til å erfare alle de positive ringvirkningene dette samarbeidet vil medføre for frivilligheten i vårt fylke, uttaler Bente Estil, Leder i hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Les også

Bilde av Christian Torset.

Skal styrke frivilligheten i Nordland

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkes...

Publisert
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen og Heidi-Iren Wedlog Olsen

Møre og Romsdal fylkeskommune fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

Avtalen skal bidra til tettere samarbeid for å styrke frivilligheten i fylket.

Publisert
Oppdatert:

Bilde av jublende mennesker på scene

Årets Frivillighetskommune i klarspråkversjon

Frivillighet Norge har fått kritikk på språket i juryens begrunnelse for årets frivillighetskommune. Her kommer en ny versjon av begrunnelsen.

Publisert
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring