Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper.

Styret i Frivillighet Norge på Frivillighet Norges digitale årsmøte den 27. mai 2021.
Styret i Frivillighet Norge på Frivillighet Norges digitale årsmøte den 27. mai 2021. Toril Skjetne var ikke tilstede da skjermdumpen ble tatt. (Skjermdump: Birgitte Heneide)

Leder:

Kjell Erik Ullmann Øie (Kirkens Bymisjon Oslo)

Tlf: 917 73 150

E-post: [email protected]

Nestleder:

Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge)

Faste styremedlemmer:

Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)

Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)

Toril Skjetne (Norges Kulturvernforbund)

Andreas Borud (LNU)

Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

1. Vara Thor Inge Sveinsvoll (Norges Røde Kors)

2. Vara Leif-Ove Hansen (HivNorge)

3. Vara Rhiannon Hovden Edwards (Norsk musikkråd)


Oppdatert etter årsmøte 27. mai 2021.