Hopp til hovedinnholdet

Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper.

Styret i Frivillighet Norge på Voksenåsen den 21. september 2020
Styret i Frivillighet Norge på Voksenåsen den 21. september 2020 (Foto: Hedvig Kolboholen)

Leder:

Kjell Erik Ullmann Øie (Kirkens Bymisjon Oslo)

Tlf: 917 73 150

E-post: [email protected]

Nestleder:

Ingvild Endestad (Foreningen FRI)

Faste styremedlemmer:

Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)

Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)

Toril Skjetne (Norges Kulturvernforbund)

Andreas T. Borud (LNU)

Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

Leif-Ove Hansen (Unge funksjonshemmede)

Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for Folkehelsen)


Oppdatert etter årsmøte i 2020.