Hopp til hovedinnholdet

Alle barn må kunne delta på fritidsaktiviteter

Vi jobber for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. 

Dette er saken:

 • Frivillige organisasjoner og myndighetene må følge opp målene i Fritidserkæringen og artikkel 31 i Barnekonvensjonen.
 • Fritidskortet som regjeringen har tatt initiativ til, må bidra til økt deltakelse i organisert fritidsaktivitet, spesielt blant barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt. 
 • Vi ønsker å etablere en nasjonal portal der frivillige organisasjoner kan vise frem sine fritidsaktiviteter på en enkel måte.

Relaterte nyheter

 • Digital debatt: Hvordan får vi flere med?

  Antallet barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker hvert år, og dette gjaldt i 2018 nærmere 110 000 barn. Barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad enn andre barn i organiserte fritidsaktiviteter. Den 11. august inviterte Frivillighet Norge til en digital debatt om tiltak for økt deltakelse og det varslede Fritidskortet.

  Publisert: 11.08.20

  Oppdatert:
 • Invitasjon til læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle

  Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

  Publisert: 29.06.20

  Oppdatert:
 • Resolusjon 3 fra Frivillighet Norges årsmøte: Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge

  Årsmøtet i Frivillighet Norge vedtok torsdag 28.mai 2020 følgende resolusjon om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

  Publisert: 28.05.20

  Oppdatert:
 • Frivillighet Norges innspill om fritidskortet

  Frivillighet Norge har diskutert fritidskortet i Nettverksgruppen, det offentliges forhold til frivillige organisasjoner og i styret. Vi håper og tror at Fritidskortet kan bidra til at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon får delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frivillighet Norge har på bakgrunn av møtet i nettverksgrupper sendt følgende innspill til Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet.

  Publisert: 19.12.19

  Oppdatert:
 • Oppvekst, økonomi og deltakelse i frivilligheten

  Denne uken presenterte Frivillighet Norge tall som viser at blant nesten en tredjedel av barnefamiliene har noen latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostander. Onsdag 14. august 2019 inviterte vi til debatt om barns oppvekst, sosiale forskjeller og utenforskap.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Kartlegging av «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning

  Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge overrakte tirsdag 17. september 2019 vår kartlegging av eksisterende «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning til kulturminister Trine Skei Grande. Siden Granavolden-plattformen ble offentliggjort har Frivillighet Norge jobbet med våre anbefalinger for hvordan Fritidskortet bør innrettes.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Høye kostnader hindrer deltakelse på fritidsaktiviteter

  PRESSEMELDING: I en fersk undersøkelse sier 27 prosent av barnefamiliene i Norge at de selv, eller noen i familien, har latt være å delta på en fritidsaktivitet på grunn av høy kostnad. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er bekymret og mener flere må ta ansvar for å hindre at barn faller utenfor.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Barn som lever i fattigdom

  Over 100 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Forskning viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftest deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruke mer tid på skjermbaserte aktiviteter. Sammen med KS skal vi blant annet fasilitere tre læringsnettverk om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Martin Gustavsen
Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar
900 66 641
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring