Hopp til hovedinnholdet

Alle barn må kunne delta på fritidsaktiviteter

Vi jobber for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. 

Dette er saken:

 • Frivillige organisasjoner og myndighetene må følge opp målene i Fritidserkæringen og artikkel 31 i Barnekonvensjonen.
 • Fritidskortet som regjeringen har tatt initiativ til, må bidra til økt deltakelse i organisert fritidsaktivitet, spesielt blant barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt. 
 • Vi ønsker å etablere en nasjonal portal der frivillige organisasjoner kan vise frem sine fritidsaktiviteter på en enkel måte.

Relaterte nyheter

 • Kan bedre samarbeid med frivilligheten bidra til mindre mobbing og utenforskap?

  Dette var tittelen på det digitale Faglige forumet, som Partnerskap mot mobbing (PMM) gjennomførte den 27. oktober 2022. Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner, Regjeringen og Sametinget inkludert, som sammen jobber for at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing.

  Publisert: 31.10.22

  Oppdatert:
 • Nettverk for unges fritid og medvirkning

  Sammen med KS (kommunes interesseorganisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står Frivillighet Norge bak nettverket; Nettverk for unges fritid og medvirkning.

  Publisert: 31.08.22

  Oppdatert:
 • Foreldrenes ressurser påvirker barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

  En ny rapport viser at sosial ulikhet i stor grad påvirker om barn og unge deltar i fritidsaktiviteter og hvilke aktiviteter de deltar på. De som kommer fra hjem med mest ressurser har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å delta i organiserte fritidsaktiviteter, enn de som kommer fra hjem med minst. Frivillighet Norge mener det er viktig at vi hele tiden får vite mer om barn og unges muligheter, slik at vi kan bli flinkere til å inkludere enda flere.

  Publisert: 17.02.21

  Oppdatert:
 • Samarbeid og samskaping om barns fritid i læringsløftet «Bli med – aktiv fritid for alle»

  Våren 2020 ble kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet invitert til læringsløftet «Bli med – Aktiv fritid for alle», som arrangeres av Bufdir i samarbeid med Frivillighet Norge og KS.

  Publisert: 09.12.20

  Oppdatert:
 • Digital debatt: Hvordan får vi flere med?

  Antallet barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker hvert år, og dette gjaldt i 2018 nærmere 110 000 barn. Barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad enn andre barn i organiserte fritidsaktiviteter. Den 11. august inviterte Frivillighet Norge til en digital debatt om tiltak for økt deltakelse og det varslede Fritidskortet.

  Publisert: 11.08.20

  Oppdatert:
 • Invitasjon til læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle

  Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

  Publisert: 29.06.20

  Oppdatert:
 • Resolusjon 3 fra Frivillighet Norges årsmøte: Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge

  Årsmøtet i Frivillighet Norge vedtok torsdag 28.mai 2020 følgende resolusjon om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

  Publisert: 28.05.20

  Oppdatert:
 • Frivillighet Norges innspill om fritidskortet

  Frivillighet Norge har diskutert fritidskortet i Nettverksgruppen, det offentliges forhold til frivillige organisasjoner og i styret. Vi håper og tror at Fritidskortet kan bidra til at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon får delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frivillighet Norge har på bakgrunn av møtet i nettverksgrupper sendt følgende innspill til Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet.

  Publisert: 19.12.19

  Oppdatert:
 • Oppvekst, økonomi og deltakelse i frivilligheten

  Denne uken presenterte Frivillighet Norge tall som viser at blant nesten en tredjedel av barnefamiliene har noen latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostander. Onsdag 14. august 2019 inviterte vi til debatt om barns oppvekst, sosiale forskjeller og utenforskap.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Kartlegging av «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning

  Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge overrakte tirsdag 17. september 2019 vår kartlegging av eksisterende «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning til kulturminister Trine Skei Grande. Siden Granavolden-plattformen ble offentliggjort har Frivillighet Norge jobbet med våre anbefalinger for hvordan Fritidskortet bør innrettes.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Bilde av Martin Gustavsen
Martin Gustavsen
Seniorrådgiver organisasjon og økonomi
21 56 76 50
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring