Hopp til hovedinnholdet

Koronakrisen: Dette er våre hovedkrav

Frivillighet Norges krav for å sikre frivilligheten fremover er: Full momskompensasjon, innføring av momskompensasjon for frivillighetsbygg og tiltakspakke for omstilling i frivillige organisasjoner.

Stian Slotterøy Johnsen og Abid Raja i Akersgata

Full momskompensasjon

Momskompensasjon er en etablert ordning som kan gi organisasjonene tilgang til midler raskt og ubyråkratisk. Dette er penger organisasjonene allerede har betalt inn til staten, hvor deler i dag blir betalt tilbake. Vårt krav er at organisasjonene får tilbake alt de har betalt inn i merverdiavgift.

Frivillighet Norge har arbeidet for at ordningen for kompensasjon av inntektstap i frivillige organisasjoner skal favne så bredt som mulig. Etter justeringen i juli treffer ordningen mye bedre enn i første runde, men det er allikevel flere som strever på grunn av restriksjonene som har hindret normal aktivitet. Momskompensasjon er tilgjengelig for en bredde av organisasjoner og vil derfor nå de som har falt utenfor de andre kompensasjonsordningene. Frivillighet Norge mener at det bør utbetales full momskompensasjon for årets søkerunde, og at full momskompensasjon for fjorårets søkerrunde bør etterbetales.

Momskompensasjon på frivillighetsbygg

Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom.

Mange bygg og anlegg har stått tomme i månedene som har gått og mange er ikke tilpasset de kravene som stilles i nåværende situasjon. Frivillighet Norge mener dette vil være et tiltak som kan gi nye muligheter til aktivitet i tiden fremover.


Tiltakspakke for omstilling

For mange har dette vært en periode med rask omstilling, kreative løsninger og innovasjon. Behovet for omstilling vil ikke forsvinne, selv om samfunnet gradvis gjenåpnes. Omstilling handler ikke bare om å endre ressursbruk, det koster også penger. Omfattende digitalisering krever utstyr. Samtidig har mange av endringene stor verdi også etter krisen.

Frivillighet Norge foreslår en tiltakspakke for omstilling hvor frivillige organisasjoner kan søke om støtte til investeringer som er gjort for å kunne opprettholde drift og tilpasse virksomheten i perioden og for å kunne sette i gang ny aktivitet innenfor de rammene som fortsatt gjelder.

Kompensasjon for bortfall av inntekter og fremtidig støtte

Frivillighet Norge vil følge med på hvordan kompensasjonsordningen for tapte inntekter fungerer for de frivillige organisasjonene. Vi mener at ordningen må gjelde så lenge koronasituasjonen fører til restriksjoner som påvirker mulighetene til å gjennomføre aktiviteter eller begrenser antall deltakere.

Den reduserte aktiviteten har også ført til at mange organisasjoner ikke har hatt mulighet til å rekruttere medlemmer og støttespillere, gjøre investeringer og annen planlagt utvikling av virksomheten. Redusert aktivitet og svekket økonomi kan påvirke mulighetene for å søke støtte i lang tid fremover. Det er viktig at myndighetene og andre med relevante ordninger viser fleksibilitet i de kommende årene, og ikke bruker aktivitetsnivået i 2020 som grunnlag for beregning av tilskudd.

24. august deltok Frivillighet Norge på innspillsmøte om stimuleringstiltak for idrett og frivillighet i regi av Kulturdepartementet. Her kan du lese oppsummeringen av våre innspill.

Relaterte nyheter

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring