Hopp til hovedinnholdet

Partienes programprosesser

Nå er de politiske partiene i gang med arbeidet frem mot nye partiprogrammer for stortingsperioden som starter etter valget i 2021. Her vil du finne mer informasjon om partienes arbeid med politikkutvikling og hvordan din organisasjon kan gi deres innspill.

partienes logoer

Høyre

Lenke til Høyre sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Linda Hofstad Helleland

Andreutkast for Høyres program er presentert. Det ble ikke vedtatt endringer.

Følgende formulering er vedtatt:

Høyre vil:

  • sikre en god og forutsigbar ordning med momsrefusjon for drift av frivilligheten

Partiet avholdt sitt landsmøte 14. - 16. mai.

Lenke til Høyres gjeldende program.

Venstre

Lenke til Venstre sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Guri Melby

Andreutkast for Venstres program er presentert.

Følgende formulering er foreslått:

  • Vi vil også trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige lag, slik at de får dekket alle sine momsutgifter.

Venstres landsmøte ble gjennomført 23. - 25. april. Endelig vedtatt program er ennå ikke tilgjengelig på nettsidene.

Lenke til Venstres gjeldende program.

Kristelig Folkeparti

Lenke til Kristelig Folkeparti sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Erik Lunde

Førsteutkast til KrFs program er presentert.

Følgende formulering er foreslått:

  • Fjerne «moms på dugnad», ved å omgjøre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, med en gradvis opptrapping til 100 prosent kompensasjon i løpet av stortingsperioden.

Lenke til Kristelig Folkepartis gjeldende program.

Arbeiderpartiet

Lenke til Arbeiderpartiet sin nettside om programarbeidet.

Arbeiderpartiet har nå vedtatt sitt program.

Følgende formulering er vedtatt:

Arbeiderpartiet vil:

  • Gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur.

Lenke til Arbeiderpartiets gjeldende program.

Fremskrittspartiet

Lenke til Fremskrittspartiets nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Sylvi Listhaug

Landsstyret har innstilt på program.

Følgende er foreslått av flertallet:

For å legge til rette for gode rammer for frivilligheten ønsker FrP å arbeide for momsfritak for frivillige organisasjoner, registrert i frivillighetsregisteret.

Fremskrittspartiet vil:

  • utvide momskompensasjonsordningen og øke skattefradraget for frivillige lag og foreninger.

Et mindretall (Dissens 18) ønsker å legge til:

Fremskrittspartiet ønsker opptrapping mot en full og regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten.

Fremskrittspartiet avholder sitt landsmøte 8. - 9. mai.

Lenke til Fremskrittspartiets gjeldende program.

Senterpartiet

Lenke til Senterpartiet sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Marit Arnstad

Andreutkast på Senterpartiets program er lansert.

Følgende formulering er foreslått:

Senterpartiet vil:

  • Rettighetsfeste full momskompensasjon for alle frivillige lag og organisasjoner og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent

Senterpartiet avholder sitt landsmøte 4. - 6. juni.

Lenke til Senterpartiets gjeldende program.

Sosialistisk Venstreparti

Lenke til Sosialistisk Venstreparti sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Kirsti Bergstø

SVs landsstyre har innstilt på arbeidsprogram. Følgende formulering er foreslått:

SV vil:

  • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

SVs landsmøte ble gjennomført 23. - 25. april. Endelig vedtatt program er ennå ikke tilgjengelig på nettsidene.

Lenke til Sosialistisk Venstrepartis gjeldende program.

Miljøpartiet de Grønne

Lenke til Miljøpartiet de Grønne sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Lage Nøst

MDG har nå vedtatt sitt program.

Følgende formulering er vedtatt: Gi frivillige organisasjoner full kompensasjon for merverdiavgift.

Lenke til Miljøpartiet de Grønnes gjeldende program.

Rødt

Lenke til Rødts nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Marie Sneve Martinussen

Rødt avholdt sitt Landsmøte 4. - 7. mars. Endelig vedtatt program er ennå ikke tilgjengelig på nettsidene.

Lenke til Rødts gjeldende program.

Hva foreslår Frivillighet Norge?

Fjern moms på dugnad!

Alle partiene på Stortinget har stemt for Frivillighet Norges forslag om rettighetsfestet full momskompensasjon, men dessverre aldri samtidig. Derfor har det aldri fått flertall.

Vi håper alle partiene vil ta med formuleringer i sine programmer som forplikter til en opptrapping av momskompensasjonen slik at vi i praksis fjerner moms på dugnad. Samtidig er det viktig at denne rettighetsfestes. Dette vil gi en nødvendig økonomisk forutsigbarhet for frivilligheten.

Her kan du lese mer om momskompensasjon.

Vårt forslag til formulering:

(Sett inn parti) skal:

  • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner innen 2024

Her er innspillet vi har sendt til partiene.

Kontaktperson

Bilde av Janne Nyhus
Janne Nyhus
Politisk rådgiver
97 07 56 96
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring