Hopp til hovedinnholdet

Deltakelse i frivillig aktivitet

Frivillig sektor i Norge har normalt høy aktivitet og skaper store verdier. I satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner som SSB la fram i november 2020 kommer det fram at verdien av den frivillige innsatsen var på hele 78 milliarder kroner. Når man legger til det lønnede arbeidet i frivilligheten var verdiskapningen på hele 139 milliarder kroner. Tallene er fra 2018, så de er ikke påvirket av koronapandemien.

Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en befolkningsundersøkelse i samarbeid med Kantar, Frivillighetsbarometeret. I 2020 viser barometeret at 66 % har gjort frivillig arbeid det siste året. Det er en viss økning fra året før. Undersøkelsen viser at eldre, fagutdannede og de med høyere utdanning gjør mest frivillig arbeid.

Motivasjon for deltakelse
Gå til neste side