Hopp til hovedinnholdet

Undersøkelsesdesign

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Nettsiden gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag. Spørreundersøkelsen tar blant annet for seg rekruttering av frivillige, og hvilke barrierer som hindrer noen fra å bli en del av frivilligheten.

  • Respondenter: Alle organisasjoner, lag, foreninger med en bruker og/eller organisasjonsside på Frivillig.no
  • Undersøkelsesmetode: Spørreskjema distribuert gjennom SurveyXact
  • Antall respondenter: 515
  • Datainnsamlingsperiode: Mai 2024
  • Ansvarlig for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Maiken Arnesen, kommunikasjonsrådgiver Frivillighet Norge