Hopp til hovedinnholdet

Hva påvirker deltagelse?

0
Av organisasjonene synes det er vanskelig å få flere med i organisasjonen

Hvorfor står noen utenfor frivilligheten?

Frivilligheten har utrolig mye å tilby. Ikke bare gjør frivillige organisasjoner masse bra gjennom ulike tiltak og aktiviteter. I tillegg er det å være frivillig en helsefremmende aktivitet i seg selv.

I Norge sier godt over halvparten av befolkningen at de har gjort en eller annen form for frivillig innsats i løpet av det siste året. Det viser Frivillighetsbarometeret. Likevel oppgir nærmere 40% av befolkningen at de ikke har vært en del av frivilligheten det siste året. Så hva hindrer folk i å delta?

Organisasjonene i spørreundersøkelsen tror at den viktigste grunnen til at folk ikke er med, er at det er for tidkrevende og at man ikke kjenner til muligheten for å bli med.

Samtidig er det faktorer internt i organisasjonen som også kan spille inn.

Hva må til for å få flere med?

Så hva tror organisasjonene selv at må til for å få flere med? I undersøkelsen kommer det frem at organisasjoner, lag og foreninger tror de viktigste måtene å få flere med, er at folk inspireres til å bli frivillig og at organisasjonen er mer synlig.