Hopp til hovedinnholdet

Hvem blir rekruttert?

0
Av organisasjonene planlegger å rekruttere flere frivillige

Hvem ønsker organisasjoner å nå i rekrutteringen?

  • Seniorer er aktive i frivilligheten. Likevel ønsker langt flere å bidra enn de som deltar i dag. I undersøkelsen svarer over halvparten av organisasjonene at de har planer om å rekruttere flere seniorer.
  • En kunnskapsoversikt fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser at innvandrerbefolkningen deltar mindre i organisasjonslivet enn majoritetsbefolkningen. I undersøkelsen svarer over halvparten av organisasjonene at dette er noe de jobber med.
  • 32 prosent av organisasjonene i undersøkelsen sier at de gjør tiltak for å få med flere med ulik funksjonsvariasjon.