Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Søke om økonomisk støtte

Det finnes veldig mange støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke om støtte fra. Ta aldri for gitt at dere har "rett" på støtte. Pengene skal ofte fordeles på mange søkere og ofte har støtten et formål som støttemottakerne må oppfylle. For eksempel gir ikke Helsedepartementet støtte til strikkeklubben.

I Norge er det ofte en regel om at for å få støtte må organisasjonen være demokratisk. Det vil i praksis si at alle medlemmer har like rettigheter og alle medlemmer kan bli valgt til styret. Det finnes unntak, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner, hvor f.eks. man må være 15 år gammel for å kunne velges til styret. Det godtas av og til og bare hvis det står tydelig i vedtektene.

Å skrive en god søknad

Les utlysningsteksten nøye. Kvalifiserer vi egentlig til denne støtteordningen? Det er "lov" og ikke å søke på alt. Ikke skriv søknaden i hui og hast, men bruk tid på hva dere ønsker å fortelle om organisasjonen. Beskriv nøye hva dere vil gjøre hvis dere får innvilget støtte, ha noen målbare mål som kan rapporteres på, lag et realistisk budsjett. For å lage et realistisk budsjett må dere undersøke hva ting egentlig koster, ikke bare synse. Vis at dere er en solid og seriøs organisasjon som vil forvalte pengene på en god måte. Ha på plass regnskaps- og revisjonsrutiner og undersøk om støtteordningen har ekstra krav til revisor.

Vedlegg til søknaden

Det er viktig å lese utlysningsdokumentet nøye for å finne ut hvilke edlegg som skal være med søknaden. Som oftest er de veldig spesifikke på hvilke dokumenter som MÅ være med. Oftest etterspør de vedtekter, regnskap for forrige år, budsjett og søknadsbrev. Noen ganger trengs stiftelsesdokument og protokoll fra forrige årsmøte.

Oversikt over støtteordninger

Støtteordninger for barn og unges deltakelse i frivilligheten

Frivillighet Norge har laget en samlet oversikt over en mengde støtteordninger på både finansiell støtte, utstyrstøtte og fadderordninger på stotte.ungfritid.no. Her er det samlet alle ordninger som både kan søkes av organisasjonen og av deltakeren selv. Støtteordningene som er samlet skal alle være relevant for organisasjoner som har barn og unge som deltakere eller brukere.

Økonomi, inntekt og forsikring

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring