Hopp til hovedinnholdet

Eksempel på innkalling til årsmøte

En innkalling kan for eksempel se slik ut:

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Eksempelorganisasjonen tirsdag 1. juni i våre møtelokaler i Eksempelgata 1. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 15. mai.

Dagsorden:

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Handlingsplan
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av styre og komiteer

Vel møtt!

Eksempel på agenda til årsmøte
Gå til neste side