Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Politiattest, ekskludering og personvern

Politiattest:

Det er vanlig at barne-og ungdomsorganisasjoner innhenter politiattest for personer som har et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige i organisasjonen.

Politiattesten skal legges fram for den som er utnevnt som ansvarlig for politiattester og eventuelt denne personens vara. Disse har taushetsplikt og kan ikke dele informasjon om innholdet av attesten med andre.

En politiattest som er vist fram og uten anmerkninger registreres i en database med dato for når attesten ble vist fram og med informasjon om til hvem. Attesten beholdes av den det gjelder.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten eller om attesten ikke blir fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver i organisasjonen.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Det er kun politiattestansvarlig/vara og eventuelt styrets leder som skal kjenne til innholdet i politiattesten. De har alle taushetsplikt om opplysninger knyttet til politiattesten.

Ekskludering av personer i organisasjonen:

Enkelte ganger opplever organisasjoner saker hvor frivillige personer blir ekskludert på grunn av grenseoverskridende atferd. Informasjon om slike saker er sensitiv, men samtidig viktig for organisasjonen. Organisasjonen må sikre at personen det gjelder ikke utgjør en risiko for organisasjonens omdømme eller tillit fra medlemmer og samarbeidspartnere.

I slike tilfeller er det viktig å begrense tilgangen til informasjonen om saken og personen det gjelder, men samtidig gjøre den tilgjengelig for nøkkelpersoner. Informasjonen kan sikres med rolletilgang og god informasjonssikkerhet.

Lagringen av informasjonen må skje på bakgrunn av en risikovurdering:
- Hvem kjenne til informasjonen om vedkommende?
- Hvor mye informasjon trenger dere å oppbevare for å sikre organisasjonens?
- Det må også gjøres en vurdering av hvor lenge informasjonen må oppbevares.
- Dokumenter rutinene dere har ved ekskludering av personer i organisasjonen.

Personvern og GDPR

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring