Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å gi og å oppdatere opplysninger om organisasjonen, for eksempel til støtteforvaltere eller andre som trenger informasjon om organisasjonen.

Alle foreninger, stiftelser og lokale lag somdriver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret, og vi anbefaler at du gjør det, du også. Gjennom å registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret får dere organisasjonsnummer. Det er blant annet påkrevd å ha et organisasjonsnummer når organisasjonen skal opprette en bankkonto.

Registrering

For å registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret må man dokumentere at den er opprettet og eksisterer. Dette gjør en ved å sende inn samordnet registermelding, det vil si registreringsskjemaet som benyttes for å registrere nye organisasjoner, samt vedtekter og/eller stiftelsesdokument til Enhetsregisteret.

Stiftelsesdokumentet er referatet fra møtet da foreningen ble stiftet. Hvis det ikke finnes noe stiftelsesdokument, må annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet og eksisterer vedlegges, f.eks. daterte vedtekter og årsmøteprotokoll fra de to siste årene.

På hjemmesiden til Brønnøysundregistrene finner dere mer informasjon om hvordan dere registrerer organisasjonen i Frivillighetsregisteret.

Medlemskapet må gi krav på rettigheter og plikter internt. Et fellesskap hvor medlemsforholdet ikke gir krav på rettigheter og plikter, faller utenfor foreningsbegrepet, f.eks. uformelle syklubber, kort- og selskapsklubber. Slike har ikke registreringsrett i Enhetsregisteret.

Starte en ny organisasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring