Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Hvorfor og hvordan komme i gang

Sammen står man sterkere, og gjennom en organisasjon skapes det et fellesskap rundt en sak eller aktivitet. For at en organisasjon skal være levedyktig over tid, er det viktig å fordele ansvar og kompetanse i organisasjonen, så den ikke hviler på en eller få personer.

Hvorfor starte en organisasjon?

Kanskje ser du en utfordring i ditt lokalmiljø, en global politisk sak eller no midt i mellom. Ønsker du å jobbe med dette som en del av en gruppe der alle har et felles formål og medbestemmelse er det å etablere en frivillig organisasjon rett efor deg. Først må du finne minst ett par personer til med samme interesse så dere blir en gruppe, så er det bare å sette i gang.

Forberedelse til å skrive vedtekter i forkant av stiftelsesmøte

Før organisasjonen formelt etableres på et stiftelsesmøte er det en del ting som må være tenkt gjennom slik at dere kan ha ett forsalg til vedtekter for organisasjonen. Vi kommer nærmere inn på formuleringer i vedtektene senere, men de viktigste spørsmålene å stille seg med en gang er disse fire.

 • Hva skal være organisasjonens formål?
 • Hvordan skal organisasjonen jobbe for å oppnå dette formålet?
 • Hvem ønsker vi som medlemmer i organisasjonen?
 • Hva skal organisasjonen oppnå på kort, mellomlang og lang sikt?

Forberedelse til drift av organisasjonen før stiftelsesmøtet

I tillegg til det som formelt blir vedtatt i vedtektene bør dere også tenke gjennom en del andre ting angående driften av organisasjonen. Dette skal ikke nødvendigvis vedtas av stiftelsesmøtet, men mer være til hjelp for styret i den først tiden etter etableringen.

Det første man bør tenke på er hvilke ressurser er det dere vil ha ved etablering og hvilke ressurser må man jobbe for å få. For frivillige organisasjoner er det menneskene som deltar som medlemmer eller frivillige som er de viktigste ressursene. Så det første dere bør jobbe med er en plan for rekruttering av nye medlemmer og frivillige. Frivillighet Norge står bak nettsiden Frivillig.no hvor du kan søke etter nye frivillige til din organisasjon, på hjelpesidene finner du også hjelp til å registrere din organisasjon. Den andre viktige ressursen til enhver organisasjon er penger. Vi har mer informasjon om søke om økonomiske støtte her, men allerede før oppstart er det viktig at dere lager en plan for hvor stor økonomi det er behov for og hvordan dere ser for dere at pengene skal skaffes. For de fleste organisasjoner er det ønskelig med flere typer inntektskilder, så man ikke blir veldig sårbar. Inntektskilder kan deles i to hovedgrupper med undergrupper.

 • Driftsinntekter som organisasjonen kan prioritere bruken av selv
 • Inntekter som er knyttet til en aktivitet eller prosjekt
  • Deltakeravgift
  • Salgsinntekt
  • Prosjekttilskudd fra det offentlige
  • Gaver fra stiftelser

Etter å ha laget en plan for å rekruttere medlemmer og frivillige og for å sikre finansiering er det på tide å se nøyere på hvordan organisasjonen skal jobbe. Dere må f.eks sørge for at det er nok kandidater til å være styremedlemmer og ikke minst styreleder. Styret har det øverste ansvaret for å forvalte organisasjonen mellom to årsmøter og har dermed en veldig viktig rolle i alle organisasjoner. Dere bør også vurdere hvilke ansvarsområder som skal fordeles på styremedlemmer og hvilke ansvarsområder som andre frivillige utenfor styrt kan få. Det bør også vurderes hvordan styret skal jobbe og om det er behov for fysiske lokaler. De fleste organisasjoner starter med å jobbe hjemme hos styremedlemmer i lånte lokaler eller på nett, men på sikt er det kanskje nødvendig med egne faste lokaler også.

Det tredje punktet man bør tenke på før etablering er hvordan omverdenen skal få vite hva organisasjonen driver med og hva dere skal tilby medlemmene. De fleste medlemmer ønsker å bidra til organisasjonen, og det er nok den beste motivasjonen å bygge på, men kanskje får medlemmer også delta på arrangementer, tilgang til egne medlemsgoder/tjenester eller andre ting. Og det viktigste for en medlemsorganisasjon er at medlemmene får delta i organisasjonens medlemsdemokrati.

Når man skal starte en organisasjon må altså noen ha et ønske om å ta på seg oppgavene dette medfører, og følge dem opp. Det er videre viktig å ha orden. En klar fordeling i forhold hvem som tar ansvar for de ulike oppgavene er avgjørende for at organisasjonen skal fungere godt over tid. Dette bidrar også til at organisasjonen fremstår som ryddig og troverdig, og er spesielt viktig dersom organisasjonen skal samle inn penger eller søke om pengestøtte.

Oppstartsmøte/Stiftelsesmøte

For å starte opp må man ha et oppstartsmøte, også kalt stiftelsesmøte, der det velges et styre og vedtekter vedtas. Det må føres protokoll som undertegnes. I protokollen skal det noteres hvem som møtte, hvilke saker som ble diskutert, hvilke vedtak som ble gjort og hvem som ble valgt. Brønnøysundregistrene har en god beskrivelse av prosessen med å registrere organisasjonen.

Her er gode verktøy som kan hjelpe dere i gang:


Starte en ny organisasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring