Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Regler og anbefalinger om idretts- og fritidsaktiviteter

Regjeringen har følgende regler og anbefalinger om idretts- og fritidsaktiviteter:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
Slik har rådene endret seg
Gå til neste side