Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Regler og anbefalinger om sommer- og aktivitetsleirer

Det gjelder egne regler for sommer- og akivitetsleirer

  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300 personer, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
  • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
  • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
Slik har rådene endret seg
Gå til neste side