Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Regel 3: Unngå fysisk nærkontakt, og hold meteren

Unngå fysisk nærkontakt, og legg til rette for anbefalt avstand mellom personer.

Generelle regler:

Aktiviteter skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meter avstand til hverandre til enhver tid.

Det er ulike regler for hvor mange dere kan være, og hvordan dere må gjennomføre meteren, avhengig av hvor dere arrangerer:

Utendørs på offentlig sted

Utendørs er følgende tillatt:

- Inntil 800 personer uten faste, tilviste plasser fordelt på 4 kohorter.

- Inntil 2000 personer med faste, tilviste plasser fordelt på 4 kohorter.

Ved bruk av koronasertifikat og testing, er følgende tillatt:

- Inntil 2000 personer uten faste, tilviste plasser fordelt på 4 kohorter

- Inntil 5000 personer med faste, tilviste plasser fordelt på 10 kohorter

Innendørs på offentlig sted

Innendørs er følgende tillatt:

- Inntil 400 personer uten faste, tilviste plasser fordelt på 2 kohorter.

- Inntil 1000 personer med faste, tilviste plasser fordelt på 2 kohorter.

Ved bruk av koronasertifikat og testing, er følgende tillatt:

- Inntil 1000 personer uten faste, tilviste plasser fordelt på 2 kohorter

- Inntil 2500 personer med faste, tilviste plasser fordelt på 5 kohorter

Krav til arrangør

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Private samlinger

I private hjem, hager eller hytter kan man ha opptil 20 gjester innendørs.

På private samlinger utenfor hjemmet, for eksempel bursdager og lignende, kan man være 100 personer innendørs og utendørs.

Unntak for idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

- Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.

- Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

- Voksne i breddeidretten får unntak fra énmetersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

- Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra énmetersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

- For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

- Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Unntak for sommer- og aktivitetsleir

- Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

- Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

- Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Særlig om bruk av koronasertifikat og testing

Det åpnes nå for bruk av koronasertifikat for å gi lettelser for arrangører som ønsker større publikum på arrangement. For at koronasertifikatet skal vise grønt, må den som innehar sertifikatet være vaksinert (fullvaksinert etter 1 uke eller beskyttet etter 1 dose og 3–15 uker), ha gjennomgått covid-19-sykdom siste 6 måneder eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer.

Følgende gjelder ved bruk av koronasertifikat:

- Arrangører kontrollerer koronasertifikat ved hjelp av appen "Kontroll av koronasertifikat", som kan lastes ned gratis til smarttelefoner.

- Personer uten gyldig sertifikat eller annen gyldig dokumentasjon skal avvises.

- Arrangøren bør sikre at deltakere på forhånd er kjent med kravet om gyldig koronasertifikat og mulighet for test hos testtilbyder.

Særlig om mulighet for testing

- For å sikre at deltakere på et arrangement får mulighet til å skaffe seg koronasertifikat på bakgrunn av negativ test, anbefaler Folkehelseinstituttet at arrangører inngår avtale med en privat testtilbyder.

- Testen skal være gratis for den som testes, og arrangør skal ikke avkreve ekstra betaling i form av økte billettpriser eller annet.

- For å unngå køer og ansamlinger bør testing gjennomføres i god tid i forkant av arrangementet, men ikke tidligere enn 24 timer.

Se også Folkehelseinstituttet sin veileder om bruk av koronasertifikat

Regel 4: Følg kommunale regler
Gå til neste side