Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Regel 3: Unngå fysisk nærkontakt, og hold meteren

Unngå fysisk nærkontakt, og legg til rette for anbefalt avstand mellom personer.

Særlige regler om 17. mai:

Det er ingen særlige nasjonale lettelser for 17. mai 2021, og 17. mai-tog omfattes av de generelle reglene og anbefalingene for arrangement. Der det ikke er lov å holde arrangementer vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups. Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldende nasjonale og lokale råd og regler.

Generelle regler:

Aktiviteter skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meter avstand til hverandre til enhver tid.

Det er ulike regler for hvor mange dere kan være, og hvordan dere må gjennomføre meteren, avhengig av hvor dere arrangerer:

Utendørs på offentlig sted

Utendørs tillates 200 personer på arrangementer med faste, tilviste plasser. Om det er mulig, kan det være opptil tre kohorter på inntil 200 personer med 2 meters avstand, altså til sammen 600 personer.

Innendørs på offentlig sted

Innendørs er følgende tillatt:

- Inntil 100 personer fra samme kommune med faste, tilviste plasser

- 10 personer uten faste, tilviste plasser.

Særlig dispensasjon for barn og unge under 20 år

For barn og unge, under 20 år er det tillatt å gjennomføre kultur- og idrettsaktiviteter innendørs for inntil 50 personer uten faste, tilviste plasser.

Krav til arrangør

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

I private hjem

I private hjem, hager eller hytter kan man ikke ha flere enn 5 gjester.

Regel 4: Følg kommunale regler
Gå til neste side