Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Regel 3: Unngå fysisk nærkontakt, og hold meteren

Unngå fysisk nærkontakt, og legg til rette for anbefalt avstand mellom personer.

I perioden 18. januar til 1. februar gjelder ekstraordinære tiltak:

 • For voksne personer, anbefaler regjeringen at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres om det er mulig å holde avstand.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.
 • Barn og unge kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes, også for barn og unge.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier, utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.
 • Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.

Hvis organisasjoner likevel gjennomfører aktiviteter, må følgende overholdes:

 1. Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 2. Arrangementet skjer på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
 3. Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

Lokale regler kan være strengere. Spesielt i kommuner med høyt smittetrykk! Les mer om lokale regler

Generelle regler:

Aktiviteter skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meter avstand til hverandre til enhver tid.

Det er ulike regler for hvor mange dere kan være, og hvordan dere må gjennomføre meteren, avhengig av hvor dere arrangerer:

Utendørs på offentlig sted

Utendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter og inntil 600 deltakere dersom alle deltakere sitter i fastmonterte seter

Innendørs på offentlig sted

Innendørs arrangementer kan ha inntil 10 deltakere uten fastmonterte seter og inntil 200 deltakere i fastmonterte seter.

I private hjem

I private hjem, hager eller hytter eller på private sammenkomster utenfor hjemmet kan man ikke være flere enn 10 personer og ikke ha flere enn 5 gjester. En husstand er mennesker som bor sammen, for eksempel et kollektiv. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Salgsaktiviteter som loppemarked eller julemarked

For salgsaktiviteter som loppemarked og julemarked, er det ingen antallsbegrensning. Det er likevel viktig å overholde avstandsbestemmelsene og vurdere hvor mange som kan være i samme rom. Ved mye folk, er det lurt med vakter eller annet som regulerer antall personer i rommet.

Generelle råd for å følge avstandsreglene:

 • Hold anbefalt avstand mellom deltakerne under hele aktiviteten eller arrangementet. Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet.
 • Før deltakerlister med kontaktinformasjon hvis nødvendig, og husk å orientere deltakerne om at dere gjør dette. I tråd med råd fra Folkehelseinstuttet kan dere oppbevare opplysningene i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.
 • Oppfordre deltakerne til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig, og legg gjerne til rette for at deltakerne kan reise uten å belaste kollektivsystemet.
 • Bruk oversiktlige lokaler som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene og lett tilgjengelige.

Spesielle råd:

Servering av mat og drikke

Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé. Server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. En enklere løsning kan være å be deltakerne selv stille med mat og drikke.

Garderober, dusjer eller liknende

Garderober, dusjer eller liknende, kan brukes på vanlig måte, så lenge smittevernråd følges. Legg til rette for å unngå trengsel, og regelmessig vask av overflater og utstyr som kan spre smitte, eller legg til rette for at deltakere kan skifte og dusje hjemme.

Overnatting

Hvis arrangementet innebærer overnatting, bør hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser bør settes opp med minst 1 meter avstand.

Aktiviteter som krever fysisk kontakt

Én-til-én-aktiviteter som krever fysisk kontakt, for eksempel ved at noen fysisk må støttes for å bevege seg, kan ikke gjennomføres. Ledsagere er unntatt fra reglene om fysisk kontakt. Gjør dere kjent med hvem disse er.

Regel 4: Følg kommunale regler
Gå til neste side