Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Regel 4: Følg kommunale regler

Resten av denne veilederen tar utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalinger. Det fins også lokale krav og anbefalinger i hver kommune. Disse må organisasjonene selv sette seg inn i.

I Oslo gjelder følgende råd og regler utover de nasjonale:

 • Byrådet anbefaler i likhet med nasjonale myndigheter å utsette alle arrangementer, også utendørs, til etter 18. januar.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Det omfatter treningssentre, idrettshaller, kulturarenaer og fritidsklubber.
 • For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening så lenge avstandsregler overholdes.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement innendørs, med unntak av:
  • Begravelser og bisettelser: Maks 50 personer med 1 meter avstand.
  • Gudstjenester: Maks 10 personer med 1 meter avstand.
  • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere, såfremt det ikke er publikum til stede.
  • Vielser, dåp og lignende ritualer uten publikum.
  • Produksjon av digitale arrangement: Maks fem personer i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, alle med 1 meter avstand.


Til styret og tillitsvalgte
Gå til neste side