Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Undervisningsmateriell

tegnet illustrasjon an en person som undervider tre andre

Her finner du undervisningsmateriell som kan brukes til å bli bedre kjent med frivilligheten, til å få flere med og til å jobbe mot mobbing og utenforskap.

Screenshot av Salabyverktøyert

Her kan du lære mer om:
• hvilken betydning frivillighet og frivillig arbeid har for demokrati og medborgerskap
• hvordan du kan engasjere deg
• fritidsaktiviteter og frivillige organisasjoner som lærings- og inkluderingsarena
• retten til deltakelse
• frivillighet i kunst-, kultur- og idrettsliv

Læreplantilknytning

Screenshot av lunkursverktøyet

Hva engasjerer deg? Vil du gjøre det sammen med andre i en frivillig organisasjon? I organisasjoner kan du bli kjent med andre og få venner. Du kan lære noe nytt. Du øker kunnskapene dine og får erfaring og nettverk som kan hjelpe deg i arbeidslivet og i hverdagen. I Norge har vi ca. 100.000 frivillige organisasjoner. I frivillige organisasjoner samarbeider vi om saker som er viktige for oss. Det kan være alt fra å synge i kor til å arrangere barneteater, jobbe for bedre miljø, gi leksehjelp eller å ta vare på rusavhengige. På denne siden finner du et lynkurs i frivillighet!

Screenshot av AllemedUng

Ikke alle som vil får mulighet til å være med på fritidsaktiviteter. Sånn skal det ikke være. Det kan du gjøre noe med! ALLEMED Ung er et verktøy av og for unge for å få ALLE MED i organiserte fritidsaktiviteter!


Screenshot Om frivillighet

Vi har utviklet materiell om frivillighet for deg som er elev, og for deg som er lærer. Her finner lærere materiell som passer til en dobbeltime om frivillighet, inkludert et læringshefte og presentasjon. For elever som skal skrive oppgave om frivillighet, eller bare vil finne ut hvordan de kan engasjere seg har vi samlet en del ressurser og lenker for å hjelpe deg på vei.


Screenshot Ungfritid

Skolen spiller en viktig rolle når det gjelder å informere både barn og foresatte om muligheten til og viktigheten av å delta i fritidsaktiviteter. I tillegg kan skolen bidra til å spre kunnskap og kjennskap om hvor man finner fritidsaktiviteter og hvordan man går fram for å melde seg på.

Her har vi samlet noen tips til hvordan dette kan gjøres i praksis.

Screenshot Frivillighetensmuseum

Bak hver frivillig handling finnes det en spesiell gjenstand som forteller en helt unik historie om innsats, belønning, omsorg og kjærlighet. Frivillighetens museum er en digital utstilling hvor vi stiller ut disse gjenstandene – bevisene på den frivillige innsatsen som ligger bak – for å synliggjøre hvor viktig frivillig arbeid er i samfunnet.

Utforsk historiene og de fine opplevelsene i frivilligheten gjennom denne digitale utstillingen.

Kurs og praktisk hjelp

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring