Hopp til hovedinnholdet

8 - Samarbeid med andre

Sammen er vi sterke

Samarbeid med offentlig sektor og næringslivet blir stadig viktigere for de frivillige organisasjonene.

Styret du sitter i bør vurdere hvilke typer samarbeid dere skal inngå, og hva som kan være både samfunnstjenlig og gunstig for organisasjonens formål.

Styret kan vurdere om man skal inngå:

  • Samarbeid med en annen organisasjon
  • Et tettere samarbeid med det offentlige
  • Avtaler og samarbeid med næringslivet

Allianser og samarbeid med andre aktører er for de fleste en viktig del av planarbeidet man vil bli engasjert i som styremedlem

Regjeringens frivillighetserklæring slo fast i 2015 at samarbeidet mellom offentlig sektor og frivilligheten skal styrkes.

Her er noen av Frivillighet Norges råd om god samhandling:

Er alliansen eller samarbeidet som foreslås inngått i tråd med organisasjonens formål og verdier?

Styrker et slikt samarbeid eller alliansen det vedtatte formålet til din organisasjon?

Legges det opp til at innholdet i samarbeidet bygger på dialog mellom partene?

Vil alle parter sitte igjen med en positiv erfaring etter endt samarbeid?

Det er viktig at dere i styret tar denne diskusjonen på et prinsipielt nivå før det dukker opp forespørsler eller muligheter for å inngå en allianse eller et samarbeid.

Frivillige organisasjoner har gjennom historien vist at den øker mangfoldet og kvaliteten på en rekke tilbud og aktiviteter i norsk lokalmiljø.

Det er imidlertid viktig å huske på at de frivillige som deltar i et arrangement eller i et samarbeid med næringsliv eller det offentlige ikke er ansatte, og at det ikke kan stilles krav til dine medlemmer på samme vis som en ansatt i kommunen.

Det er derfor viktig med klare rolleforståelser, enten det er snakk om besøkstjenester, hobbyaktiviteter, venneforening eller dugnader.

Sier dere ja til å stille med mannskap i et samarbeid med det offentlige, er det også viktig at dette ikke blir en erstatning for en lovpålagt oppgave for en kommune.

Dette er et felt det er umulig å komme til bunns i gjennom dette korte kurset, men ta én ting med deg videre:

Legg til rette for en prinsipiell diskusjon i din organisasjon om hvordan ulike typer samarbeid og allianser bør fungere.

Husk at det å styrke organisasjonens formåler ditt mandat som styremedlem.

Tre spørsmål du kan svare på nå:

  • Hva er Regjeringens holdning til samarbeid med frivilligheten?
  • Har din organisasjon en klar strategi for å inngå samarbeid med andre?
  • Hvordan kan et samarbeid med det offentlige styrke formålet til din organisasjon?

Eksempel: Grendedagene

Etter en vellykket standsaksjon under Grendedagene kommer man i dialog med politikerne i kommunen. Det snakkes om muligheten for å etablere en praksis for å kanalisere frivillige tjenester i samarbeid med kommunen. Medlemmene vil f.eks. kunne bli involvert i en vaktordning.

Hvordan vil dere i styret behandle en slik idé?

9 - Være en god og ansvarlig arbeidsgiver
Gå til neste side