Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Arbeidsverktøy for Inkludering på topp

Frivillighet Norge jobber med programmet Inkludering på topp. Målet er å identifisere og peke på utfordringer, finne og dele løsninger og verktøy for hvordan frivillige organisasjoner kan øke det etniske og kulturelle mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Vi gjennomfører samlinger og konferanser om temaet og tilbyr praktiske verktøy og veiledning. Vi har en bred og mangfoldig ressursgruppe som bidrar i arbeidet med å utvikle retning og innhold i Inkludering på topp. Ta gjerne kontakt med [email protected] om du har lyst til å bidra i ressursgruppene vår.

Klikk her for å lese mer om inkludering på topp og resultatene våre.

Arbeidsverktøy

Vi har lansert arbeidsverktøy som gir en rask og praktisk innføring i:

 1. Hva er Inkludering på topp
 2. Mangfoldsledelse
 3. Mangfoldig rekruttering
 4. Mangfoldige styrer og valgkomiteer
 5. Mangfoldig kommunikasjon

Her finner du eksempler på hva de ulike verktøyene gir kunnskap om:

Hva er Inkludering på topp?

 • For å jobbe strategisk med mangfold må dere gjøre dere opp en mening om hvorfor dere ønsker å øke mangfoldet i organisasjonen.
 • Gjennom å forankre målene for mangfold i ledelsen legger dere grunnlaget for at arbeidet blir prioritert.
 • Dere trenger en plan for mangfoldsarbeidet som viser hvilke ressurser dere har satt av, tiltak og resultatmål.

Mangfoldsledelse

 • Mangfoldskompetanse handler om å ha kunnskap om at det finnes forskjeller i tankemåter, kulturer og verdier, og å vite hvordan du kan bruke disse mulighetene til å utvikle organisasjonen.
 • Mangfoldsledelse er en strategi for å arbeide systematisk med mangfold og utvikling av organisasjonen.
 • Systematisk arbeid med mangfold er et langsiktig arbeid som krever en plan.
 • Vi må jobbe resultatbasert, ikke intensjonsbasert.

Mangfoldig rekruttering

 • Vi har tendens til å ansette personer som ligner oss selv. Dette er en utfordring for å utvikle mangfoldige arbeidsplasser.
 • Mange jobber lyses ikke ut i Norge og rekrutteringen foregår i nettverk ikke alle har tilgang til. Unngå nettverksrekruttering om dere ønsker en mer mangfoldig arbeidsplass.
 • Legg opp til en mest mulig standardisert intervju- og utvelgelsesprosess, dette fremmer mangfoldet i ansettelsesprosesser.

Mangfoldige styrer og valgkomiteer

 • Et mangfoldig styre der medlemmene utfyller og utfordrer hverandre er en styrke for jobben styret skal gjøre.
 • En standardisert og åpen rekruttering av tillitsvalgte bidrar til større mangfoldig i styre og valgkomite.

Mangfoldig kommunikasjon

 • En forutsetning for organisasjonen til å kunne rekruttere bredt fra befolkningen, er at man oppfattes som en åpen og inkluderende organisasjon.
 • Det krever bevisstgjøring rundt hvem organisasjonens målgruppe er, og
 • det krever bevisstgjøring rundt språk, visuelle verktøy og hvilken type utforming dere bruker i kommunikasjon ut av organisasjonen.
 • Dere trenger ikke nødvendigvis store ressurser for å kommunisere mangfoldig. Ta i bruk det dere har tilgjengelig, og bruk venneorganisasjoner rundt dere hvis det er mulig.

Klikk her får å gå til arbeidsverktøyene for Inkludering på topp.

Test deg selv og organisasjonens inkluderingsarbeid

Vi har laget en egen test man kan ta for å sjekke hvordan man ligger an. Testen er nyttig for å reflektere over nå-situasjonen og tenke over hvilke mål og muligheter man har i arbeidet med å øke mangfoldet i organisasjonen. Lykke til!

Ta testen om inkluderingsarbeid her.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
[email protected]

Rekruttere og ta vare på folk

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring