Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Inkludere bredere

Her er våre verktøy for å inkludere flere

Inspirasjonsbank

Hvordan har ande organisasjoner møtt utfordringene med å gjenspeile befolkningen bedre?
Bli inspirert og les intervjuer med organisasjoner som jobber med å inkludere og rekruttere bredt. Les mer på Inkluderingskoden.no.

Workshop om inkludering

Frivillighet Norge tilbyr inkluderingsworkshops og andre former for samarbeid med organisasjoner som vil jobbe med inkludering. Dette kan være foredrag, hjelp til å utvikle planer og erfaringsutveksling, avhengig av hva dere trenger.

Se en presentasjon av noe av innholdet vi jobber med i workshopen.

Bestill digital eller fysisk inkluderingsworkshop til din organisasjon ved å sende en epost til [email protected]

Vi har også laget et eget hefte som dere kan bruke til å gjennomføre workshop om inkludering. Last ned workshopheftet her.


Workshopen vil hjelpe organisasjonen din å:

 • identifisere hindringer og problemstillinger knyttet til inkludering i organisasjonen
 • gjøre organisasjonskulturen åpen for alle
 • nå ut til etniske minoriteter
 • finne konkrete og gjennomførbare tiltak for inkludering
 • lage en rekrutteringsstrategi
 • motivere medlemmer

Hvem kan bestille en workshop?

Bestille en workshop til neste medlemsmøte, seminar, konferanser, styremøter, årsmøter eller inspirasjonshelg. Frivillige organisasjoner, både på sentralt, regionalt og lokalt nivå kan bestille workshop. Deltakerne kan både være helt nye i inkluderingsarbeidet eller ha jobbet en del med det allerede.

Vi holder workshops også for andre, da mot honorar.

Workshop kan bestilles ved å sende en e-post til [email protected]

Informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet fins over alt, men er ikke lik overalt. Det kan ta tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner har høy tillit i befolkningen og er våre viktigste sosiale fellesskap.

Bestill et informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet Norges instruktører reiser ut og holder informasjonsmøter i organisasjoner, voksenopplæringssentre og andre relevante arenaer om frivillighet. Vi tilbyr også en digital lærepakke for å gjennomføre informasjonsmøte på egenhånd.

Målet med informasjonsmøtene er å informere minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet. Øke bevisstheten rundt hva som regnes som frivillig aktivitet og inspirere og motivere til deltakelse i frivilligheten.

Hvem kan bestille et informasjonsmøte?

 • Minoritetsorganisasjoner
 • Skoler og voksenopplæringssentre
 • Asylmottak
 • Innvandrerråd
 • Arrangementer der vi treffer minoritetsbefolkningen.

Kom gjerne med forslag om nye arenaer og deltakere!

Informasjonsmøte bestilles ved å sende en mail til [email protected]

Digitalt informasjonsmøte

Informasjonsmøtet vårt finnes også som en digital lærepakke. Det inkluderer et filmet informasjonsmøte som er spesielt laget for å brukes i en pedagogisk sammenheng. Denne er laget med tanke på for eksempel lærere ved voksenopplæringssentre og andre som har kontakt med innvandrere og flyktninger og som selv ønsker å gjennomføre informasjonsmøtet.

Lærepakken består av følgende dokumenter:

 • Veileder for lærere
 • Læringsplan
 • Filmet informasjonsmøte
 • Presentasjon i lærepakka om frivillighet
 • Notater til presentasjonen
 • Oppgave for gruppearbeid "Frivillighetskultur"
 • Oppgave for gruppearbeid "Hva liker jeg å gjøre?"
 • Evalueringsskjema

Du kan bestille et digitalt informasjonmøte ved å sende e-post til [email protected] Du vil da få tilsendt en komplett digital læringspakke som inneholder alt du trenger for å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte.

Lynkurs i frivillighet

Leter du etter informasjon om frivilligheten på flere språk? Bli kjent med frivilligheten og bli med du også! I lynkurset vårt om frivillighet kan du lese og se filmer om frivillighet. Velg mellom urdu, arabisk, polsk, norsk, spansk, engelsk, farsi, litauisk, hindi, somali og tigrinja.

Inkludering på topp

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

Målet i Inkludering på topp er å identifisere og peke på utfordringene vi ser i frivillig sektor. Vi jobber med å finne og dele løsninger og verktøy for hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Vil du lære hvordan du kan inkludere på topp? Prøv arbeidsverktøyene våre.

Her kan du lese mer om resultatene av Inkludering på topp.

Samarbeid

Samarbeid er en nøkkel til å utvikle organisasjoner, lære noe nytt, løse problemer sammen og å få unike opplevelser. Frivillighet Norge er opptatt av å skape møteplasser hvor tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner kan treffes og knytte nettverk.

Hvorfor er det viktig med samarbeid?

Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om! Motivene for å søke samarbeid kan være mange. Det kan være at man ønsker å lære indisk dans, hjelpe hverandre med å dele informasjon om koronapandemien, skape et godt lokalmiljø, få nye måter å rekruttere medlemmer på eller dele erfaringer om bistandsarbeid. Noen ønsker å samarbeide med organisasjoner som er veldig ulike dem selv, andre finner sammen gjennom mål og aktiviteter de har felles.

Organisasjonen får:

 • Nytt nettverk
 • Utvikle organisasjonen sin
 • Tilgang til flere ressurser
 • Nye perspektiver og kunnskap
 • Åpnere organisasjons kultur
 • Mulighet til å gjenspeile samfunnet bedre og bli relevant for flere

I heftet vårt Sammen blir vi sterkere! har vi samlet gode råd om organisasjonssamarbeid. Last ned Sammen blir vi sterkere! her.


Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring