Hopp til hovedinnholdet

Inkludere bredere

Her er våre verktøy for å inkludere flere

Inspirasjonsbank

Bli inspirert og les intervjuer med organisasjoner som jobber med å inkludere og rekruttere bredt. Hvordan har ande organisasjoner møtt utfordringene med å gjenspeile befolkningen bedre. Les mer på inkluderingskoden.no

Workshop om inkludering

Frivillighet Norge tilbyr inkluderingsworkshops og andre former for samarbeid med organisasjoner som vil jobbe med inkludering. Dette kan være foredrag, hjelp til å utvikle planer og erfaringsutveksling, avhengig av hva organisasjonen har behov for.

Åpen for noe nytt? Bestill en inkluderingsworkshop til din organisasjon ved å sende en epost til [email protected]

Vi tilbyr workshop både fysisk og digitalt.

Se en presentasjon av noe av innholdet vi jobber med i workshopen.

Hva er en inkluderingsworkshop?

Frivillighet Norges inkluderingsworkshops er et praktisk kurs for å hjelpe organisasjonene i gang eller til å komme videre med inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Opplegget tilpasses den enkelte organisasjon.

Workshopen vil hjelpe organisasjonen din å:

 • identifisere hindringer og problemstillinger knyttet til inkludering i organisasjonen
 • gjøre organisasjonskulturen åpen for alle
 • nå ut til etniske minoriteter
 • finne konkrete og gjennomførbare tiltak for inkludering
 • lage en rekrutteringsstrategi
 • motivere medlemmer

Vi har også laget et eget hefte som dere kan bruke til å gjennomføre workshop om inkludering. Last ned heftet her. https://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Inkludering/Workshophefte_leselist.pdf

Hvem kan bestille en workshop?

Bestille en workshop til neste medlemsmøte, seminar, konferanser, styremøter, årsmøter eller inspirasjonshelg. Frivillige organisasjoner, både på sentralt, regionalt og lokalt nivå kan bestille workshop. Deltakerne kan både være helt nye i inkluderingsarbeidet eller ha jobbet en del med det allerede.

Vi holder workshops også for andre, da mot honorar.

Workshop kan bestilles ved å sende en e-post til [email protected]

Informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet Norges instruktører reiser ut og holder informasjonsmøter i organisasjoner, voksenopplæringssentre og andre relevante arenaer om frivillighet. Finnes også som elektronisk lærepakke.

Bestill et informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet fins over alt, men er ikke lik overalt. Det kan ta tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner har høy tillit i befolkningen og er våre viktigste sosiale fellesskap.

Hva får du?

Målet med informasjonsmøtene er å informere minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet. Øke bevisstheten rundt hva som regnes som frivillig aktivitet og inspirere og motivere til deltakelse i frivilligheten.

Hvem kan bestille et informasjonsmøte?

 • Minoritetsorganisasjoner
 • Skoler og voksenopplæringssentre
 • Asylmottak
 • Innvandrerråd
 • Arrangementer der vi treffer minoritetsbefolkningen.


Vi er åpne for forslag om nye arenaer og deltakergrupper.

Informasjonsmøte bestilles ved å sende en mail til [email protected]

Elektronisk lærepakke

Informasjonsmøtet fins også som en elektronisk lærepakke. Denne er laget med tanke på for eksempel lærere ved voksenopplæringssentre og andre som har kontakt med innvandrere og flyktninger og som selv ønsker å gjennomføre informasjonsmøtet.

Lærepakken består av følgende dokumenter:

Brosjyre om frivillighet på 13 språk

Papirutgave bestilles ved å sende en e-post til [email protected].

Inkludering på topp

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. En kartlegging Frivillighet Norge gjorde i 2019 viste at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

Gjennom tre seminarer utforsket vi utfordringer, løsninger og hvordan frivillige organisasjoner kan iverksette tiltak som kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte. Se ressurser og verktøy i Inkludering på topp her. https://inkluderingskoden.no/inkludering-p-topp

Samarbeidsverksted

Frivillighet Norge er opptatt av å skape møteplasser hvor tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner kan treffes og knytte nettverk.

Les mer:

Samarbeid med andre organisasjoner

Samarbeid er en nøkkel til å utvikle organisasjoner, lære noe nytt, løse problemer sammen og å få unike opplevelser.

Hvorfor er det viktig med samarbeid?

Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om! Motivene for å søke samarbeid kan være mange. Det kan være at man ønsker å lære indisk dans, skape et godt lokalmiljø, få nye måter å rekruttere medlemmer på eller dele erfaringer om bistandsarbeid. Noen ønsker å samarbeide med organisasjoner som er veldig ulike dem selv, andre finner sammen gjennom mål og aktiviteter de har felles.

Organisasjonen får:

 • Nytt nettverk
 • Utvikle organisasjonen sin
 • Tilgang til flere ressurser
 • Nye perspektiver og kunnskap
 • Åpnere organisasjons kultur
 • Mulighet til å gjenspeile samfunnet bedre og bli relevant for flere

I heftet vårt Sammen blir vi sterkere! har vi samlet gode råd om organisasjonssamarbeid. Last ned heftet her. https://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Inkludering/sammen_er_vi_sterkere_des2014_lavoppl.pdf

Samarbeidsverksted

Samarbeidsverkstedet er en møteplass for tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner. Gjennom å samarbeide får dere kunnskap blant annet om aktiviteter, rekruttering, ledelse og organisasjonskultur. Dere utvikler både eget og organisasjonens nettverk.

Neste samling annonseres i kalenderen.

Kontaktperson:

Ida Marie Holmin

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring