Hopp til hovedinnholdet

Informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet fins over alt, men er ikke lik overalt. Det kan ta tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner har høy tillit i befolkningen og er våre viktigste sosiale fellesskap.

Bestill et informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet Norges instruktører reiser ut og holder informasjonsmøter i organisasjoner, voksenopplæringssentre og andre relevante arenaer om frivillighet. Vi tilbyr også en digital lærepakke for å gjennomføre informasjonsmøte på egenhånd.

Målet med informasjonsmøtene er å informere minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet. Øke bevisstheten rundt hva som regnes som frivillig aktivitet og inspirere og motivere til deltakelse i frivilligheten.

Hvem kan bestille et informasjonsmøte?

 • Minoritetsorganisasjoner
 • Skoler og voksenopplæringssentre
 • Asylmottak
 • Innvandrerråd
 • Arrangementer der vi treffer minoritetsbefolkningen.

Kom gjerne med forslag om nye arenaer og deltakere!

Informasjonsmøte bestilles ved å sende en mail til sirir@frivillighetnorge.no

Digitalt informasjonsmøte

Informasjonsmøtet vårt finnes også som en digital lærepakke. Det inkluderer et filmet informasjonsmøte som er spesielt laget for å brukes i en pedagogisk sammenheng. Denne er laget med tanke på for eksempel lærere ved voksenopplæringssentre og andre som har kontakt med innvandrere og flyktninger og som selv ønsker å gjennomføre informasjonsmøtet.

Lærepakken består av følgende dokumenter:

 • Veileder for lærere
 • Læringsplan
 • Filmet informasjonsmøte
 • Presentasjon i lærepakka om frivillighet
 • Notater til presentasjonen
 • Oppgave for gruppearbeid "Frivillighetskultur"
 • Oppgave for gruppearbeid "Hva liker jeg å gjøre?"
 • Evalueringsskjema

Du kan bestille et digitalt informasjonmøte ved å sende e-post til sirir@frivillighetnorge.no Du vil da få tilsendt en komplett digital læringspakke som inneholder alt du trenger for å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte.

Lynkurs i frivillighet
Gå til neste side