Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor bli med i Frivillighet Norge?

Frivillighet Norge samler over 350 organisasjoner med 50 000 lokale lag og foreninger. Sammen jobber vi for større rom for frivilligheten!

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, prosjektleder frivillig.no, Vanja Konradsen og Erna Solberg
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen og prosjektleder i frivillig.no, Vanja Konradsen, på tur med statsminister Erna Solberg under Arendalsuka 2018 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Dette oppnår dere med å bli med

Som medlem vil din organisasjon:

- være med på å styrke frivillighetens stemme

- påvirke vårt budskap og våre prosjekter

- få hjelp til alt fra politikk til faglig påfyll

- få delta på våre møteplasser for frivilligheten

- få annonsere for ledige stillinger i vårt nyhetsbrev og på vår hjemmeside

Styrk frivilligheten!

Gjennom Frivillighet Norge har frivillige organisasjoner et talerør til politikere og myndigheter.

Vårt mål er større rom for frivilligheten. Det kan bety bedre rammevilkår fra det offentlige, økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, enklere byråkrati, eller bedre verktøy for å drive frivillige organisajoner.

Medlemmer er med på å utforme politikken til Frivillighet Norge gjennom å delta på nettverksgrupper og interne høringer, og inviteres til møteplasser mellom politikere og frivilligheten.

Alle medlemmer - store og små - hjelper oss å jobbe for større rom for frivilligheten. Medlemskontingenten skaleres etter deres årlige totale inntekter og begynner på 600 kroner.

Faglig påfyll?

Frivillighet Norge gir faglig påfyll om alt fra å drive en frivillig organisasjon til å få gjennomslag for politiske saker eller samarbeide med kommune og næringsliv.

Medlemmer får faglig påfyll og inviteres til møteplasser som Frivillighetens dag og generalsekretærfrokoster. I tillegg driver vi tjenestene Frivillig.no og TechSoup, som er åpne for hele frivilligheten.

Vi tilbyr kurs om alt fra sosiale medier og personvern til styrearbeid og inkludering. Årlig fornyer vi kunnskapen om frivilligheten og medlemsorganisasjonene gjennom Frivillighetsbarometeret.

Som medlem får du noen kurs gratis og resten til redusert pris. Se hele listen over kurs og foredrag.

Hvor mye koster medlemskap?

Kontingentsatser vedtatt av årsmøtet 2019

I forkant av årsmøtet i 2019 hadde vi en høringsprosess for å endre kontingentsatsene. Målet med endringene er

 • å øke kontingenten i takt med KPI siden forrige endring.
 • å lage en modell hvor kontingenten i større grad følger inntekten i medlemsorganisasjonene
 • å lage en modell som forhindrer store endringer i kontingent fra år til år
 • å lage en modell der medlemmene betaler en likere andel av sine inntekter i kontingent

En slik modell ble endelig vedtatt på vårt årsmøte i 2019 med virkning fra 2019:

 • Alle betaler minst kr 600,-
 • Man betaler 0,085 % av totale inntekter opp til 15 000 000,-
 • Man betlaer 0,014 % av totale inntekter mellom 15 000 000 og 300 000 000,-
 • Man betaler 0,0002 % av totale inntekter over kr 300 000 000

Rutiner for kontingentinnkreving

Kontingentperiodens varighet

Frivillighet Norges kontingentperiode løper fra juli til juli hvert år. Organisasjoner som tas opp som medlemmer i Frivillighet Norge i kalenderårets 6 siste måneder betaler full årskontingent for inneværende kontingentperiode basert på årsregnskapet for foregående år. Organisasjoner som tas opp som medlemmer i Frivillighet Norge i kalenderårets første 4 måneder betaler halv årskontingent for inneværende kontingentperiode og full kontingent for etterfølgende kontingentperiode.

Når skal organisasjonene sende inn årsregnskap til Frivillighet Norge?

Organisasjonene får anmodning om å sende inn godkjent årsregnskap for foregående år, for noen organisasjoner henter vi tall direkte fra Brønnøysundsregisteret

Tidspunkt for kontigentinnkreving

Kontingentkravet sendes ut til medlemsorganisasjonene fra juni og utover året.

Søk medlemskap!

Medlemskap i Frivillighet Norge skal være åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis i Norge.

Medlemskriterier

 • organisasjonen må anerkjenne Frivillighet Norges formål (Les også Frivillighetspolitisk plattform)
 • organisasjonen må basere en vesentlig del av sin virksomhet på frivillige gaver/ innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk og/eller representere/organisere andre ikke-kommersielle organisasjoner som oppfyller dette kriteriet
 • med ’organisasjon’ forstås også andre organisasjonsformer enn medlemskapsbaserte foreninger, som stiftelser, nettverk eller paraplyer
 • søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde søkerorganisasjonen inn og ut av organisasjoner
 • organisasjonen skal ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding
 • Organisasjonen må ha eksistert i minst 1 år
 • organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret

Lokale og regionale ledd av nasjonale organisasjoner gis ikke medlemskap
Organisasjoner som i hovedsak arbeider for medlemmenes økonomiske interesser, gis ikke medlemskap.

Nye medlemsorganisasjoner godkjennes av styret i Frivillighet Norge.

Medlemskriteriene er nedfelt i Frivillighet Norges vedtekter som årsmøtet har godkjent.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema

Skjemaet må signeres og sendes i scannet versjon per e-post til post@frivillighetnorge.no, eller per post til Frivillighet Norge, Christian Krohgs gate 10, 0186 Oslo.

Har du spørsmål om prosessen med å søke medlemskap? Ta kontakt med Corita Sophia Valle på e-post, corita@frivillighetnorge.no, eller på tlf. 21567650.

Velkommen med på laget!