Hopp til hovedinnholdet

Dette mener frivillig sektor

Frivillighet Norge er konsensusbasert. Det vi står for, står hele frivilligheten bak.

 
Aktuelt nå

Frivillighet Norge jobber for full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Frivillighetspolitisk platform

Bedre økonomi for frivilligheten

Enklere å drive frivillig

 • Forenklingsreform for frivilligheten

  Frivillighet Norge jobber for at det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon

 • Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

  Frivillighetsregisteret må forbedres og tas i bruk så frivillige organisasjoner slipper dobbeltarbeid og byråkrati

 • Foreningslov

  Regjeringen vil foreslå en foreningslov. Dette var en nyhet som kom overraskende på Frivillighet Norge og frivillig sektor. Det finnes ingen foreningslov i dag og for oss er det viktig at arbeidet med en ny lov ikke overser den ekspertisen som finnes i de frivillige organisasjonene. Her følger informasjon om Frivillighet Norges arbeid med ny foreningslov.

Bygge frivillig sektor

En frivillighet for alle

Samarbeid med andre sektorer

Statsbudsjetter

 • Slik jobber vi med statsbudsjetter

  I oktober hvert år legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Frivillighet Norge jobber for at frivillighetens interesser får gjennomslag i budsjettet.

 • Statsbudsjettet 2021

  Her vil vi legge ut informasjon om de sakene vi har gitt innspill på og som er viktige for frivilligheten generelt.

 • Statsbudsjett for 2022

  13. oktober legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2022. Her vil du finne informasjon om Frivillighet Norges arbeid med dette.

Partienes programprosesser

 • Partienes programprosesser

  Nå er de politiske partiene i gang med arbeidet frem mot nye partiprogrammer for stortingsperioden som starter etter valget i 2021. Her vil du finne mer informasjon om partienes arbeid med politikkutvikling og hvordan din organisasjon kan gi deres innspill.