Søk

Dette mener frivillig sektor

Frivillighet Norge er konsensusbasert. Det vi står for, står hele frivilligheten bak.

 
Aktuelt nå
Fjern moms på dugnad

Frivillighet Norge jobber for full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Frivillighetspolitisk platform

Bedre økonomi for frivilligheten

Enklere å drive frivillig

Bygge frivillig sektor

En frivillighet for alle

Samarbeid med andre sektorer

Statsbudsjetter

Partienes programprosesser

  • Partienes programprosesser

    Nå er de politiske partiene i gang med arbeidet frem mot nye partiprogrammer for stortingsperioden som starter etter valget i 2021. Her vil du finne mer informasjon om partienes arbeid med politikkutvikling og hvordan din organisasjon kan gi deres innspill.