Hopp til hovedinnholdet

Dette mener frivillig sektor

Frivillighet Norge er konsensusbasert. Det vi står for, står hele frivilligheten bak.

 
Aktuelt nå

Frivillighet Norge jobber for full og regelstyrt momskompensasjon.

Frivillighetspolitisk platform

Bedre økonomi for frivilligheten

Enklere å drive frivillig

 • Forenkling og avbyråkratisering for frivilligheten

  Frivillighet Norge jobber for at det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon

 • Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

  Frivillighetsregisteret må forbedres og tas i bruk så frivillige organisasjoner slipper dobbeltarbeid og byråkrati

 • Foreningslov

  Regjeringen Solberg foreslo å opprette en foreningslov. Dette var en nyhet som kom overraskende på Frivillighet Norge og frivillig sektor. Det finnes ingen foreningslov i dag og for oss er det viktig at arbeidet med en eventuell ny lov ikke overser den ekspertisen som finnes i de frivillige organisasjonene. Her følger informasjon om Frivillighet Norges arbeid med ny foreningslov.

Bygge frivillig sektor

En frivillighet for alle

Samarbeid med andre sektorer

Statsbudsjetter

 • Slik jobber vi med statsbudsjetter

  I oktober hvert år legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Frivillighet Norge jobber for at frivillighetens interesser får gjennomslag i budsjettet.

 • Statsbudsjett for 2024

  Fredag 6. oktober 2023 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Her er Frivillighet Norges reaksjon og arbeid med dette.

Stortingsperioden 2021 - 2025

 • Partiprogram 2021 - 2025

  Partiene har vedtatt sine program for neste stortingsperiode. Her har vi samlet hva partiene mener om flere av de viktigste sakene Frivillighet Norge jobber med.

 • Regjeringsplattform

  Arbeiderpartiet og Senterpartiet har presentert Hurdalsplattformen som vil danne det politiske grunnlaget for den nye regjeringen.

Kommune- og fylkestingsvalg 2023

 • Frivillighet Norges innspill til kommune- og fylkestingsvalget i 2023

  Frivilligheten skaper mange små og store fellesskap som er med på å utvikle og bygge lokalsamfunn i hele Norge. Nå skal de politiske partiene lokalt, nasjonalt og på fylkesnivå bli enige om hvilken politikk de skal gå til valg på i 2023. Derfor har Frivillighet Norge samlet noen forslag til hvordan kommunestyrer, bystyrer og fylkesting kan være med på å skaper større rom for frivilligheten.