Hopp til hovedinnholdet

Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret må forbedres og tas i bruk så frivillige organisasjoner slipper dobbeltarbeid og byråkrati

Kort om Frivillighetsregisteret:

 • Målet med Frivillighetsregisteret er å tydeliggjøre og gi kunnskap om frivillig sektor samt å forenkle dialogen mellom frivillige organisasjoner og det offentlige.
 • Registeret skal også gi et grunnlag for utviklingen av en helhetlig frivillighetspolitikk.
 • Foreninger og organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen samt søke om å få momskompensasjon
 • Frivillighet Norge støttet innføringen av Frivillighetsregisteret, men vi mener at det ikke fungerer etter hensikten.
 • Frivillighet Norge jobber for at registeret videreutvikles i tråd med Stortingets intensjoner og frivillig sektors innspill

Slik kan registeret bli bedre

Frivillighet Norge mener det er viktig at registeret videreutvikles:

 • Det må bli mulig for nasjonale organisasjoner å registrere sine lokale lag under ett og deretter å forestå vedlikeholdet av informasjonene om lokallagene.
 • Integrasjonsløsningen for å utveksle informasjon mellom organisasjonenes medlemsregistre og Brønnøysundregistrene må forenkles og tas i bruk av flere organisasjoner.
 • Nasjonale organisasjoner som registrerer sine lokale lag under ett må få en betydelig rabatt på gebyret totalt for moderorganisasjonen og lokallagene sett under ett, slik at det ikke beløper seg til mer enn 5 000 - 10 000 kroner.
 • Registeret må tas aktivt i bruk av offentlige myndigheter på alle nivå, for eksempel i forbindelse med søking og rapportering på offentlige tilskuddsordninger.
 • Registeret må gjøres mer finmasket, med såkalte "tredjesifferkategorier", slik at det blir mulig å målrette ordninger for de frivillige organisasjonene bedre enn i dag.

Frivillighet Norge jobber for dette blant annet ved å delta i arbeidsgruppen for videreutvikling av Frivillighetsregisteret, som er nedsatt av Kulturdepartementet.

Historikk

 •  
  2019:

  Oppstartsguiden for integrering mor Frivillighets- og Enhetsregisteret lanseres

 •  
  2015:

  Regjeringen gjør innmelding i Frivillighetsregisteret gratis fra 1. januar 2015. Årsavgiften vil være 135 kroner, men organisasjonene skal ikke betale denne årsavgiften det året de registrerer seg.

 •  
  2012:

  Kulturdepartementet starter et ”registerprosjekt”, hvor integrasjon av Frivillighetsregisteret og organisasjonenes medlemssystemer inngår som et delprosjekt

 •  
  2011:

  Frivillighet Norge, NIF og LNU gjennomfører et forprosjekt om ”Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret”.

 •  
  2011:

  Frivillighet Norges årsmøtet vedtar resolusjonen ”Mangelfullt Frivillighetsregister”.

 •  
  2008:

  Forskrift om Frivillighetsregister kommer.

 •  
   
  2006:

  ”Woxholthutvalget” leverer NOU 2006:15 Frivillighetsregister.

 •  

Nettverksgruppe

Faglig ansvar for saken ligger hos nettverksgruppe for det offentliges forhold til frivilligheten.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring