Hopp til hovedinnholdet

Verktøy for deg som driver organisasjon

  • Dere har gått sammen om en felles interesse og ønsker å etablere en organisasjon som rammeverk for deres engasjement. I denne seksjonen vil vi å vise vei til registrering i Frivillighetsregisteret og peke fremover.

  • Rekruttere flere frivillige. Rekrutttere barn og unge som deltakere. Annonser ledig stilling. Inkludere bredere. Mangfoldsplakaten. Varsling og forebygging av trakassering og overgrep. Bekjempe og forebygge mobbing.

  • Hva er styrets ansvar? Anbefalinger for godt styresett. Etikk i frivillige organisasjoner. Hvordan påvirke kommunen.

  • Årsmøtet. Årsmelding. Valgkomite. Lover og regler. Politiattester. Personvern og GDPR.

  • Budsjett. Regnskap. Søke om økonomisk støtte. Momskompensasjon. Skattefradragsordning for gaver. Forsikring. Tilskudd fra IMDi.

  • Bli med på kurs, Bestill kurs eller foredrag, Undervisningsmateriell for skoleverket, Lån møtelokale, Veileder for korona og smittevern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring