Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Personer som står oppstilt

Kan flere få delta og bidra i kulturorganisasjonene?

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og rekruttere nye med som tillitsvalgte, frivillige og deltakere. Folkehelsemeldingen...

Publisert

tekst Statsbudsjett 2024 og symbol for penger

Frivillighet Norges arbeid med statsbudsjettet for 2024

Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024, fredag 6.oktober klokken 09.00. Frivillighet Norge mener at det i tillegg til full momskompensa...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av flere hender for å symbolisere at vi jobber sammen for å nå målene.

Innspill til Samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge

I langtidsplanen for forskning vedtok Stortinget to samfunnsoppdrag for perioden frem til 2033. Ett av disse er Inkludering av barn og unge. Forskningsrådet, KS...

Publisert
Oppdatert:

Deltagere står og diskuterer

Hvordan sikre at alle kan bli med i en tid der alt blir dyrere?

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett på tilgang til fritidsaktiviteter, uavhengig av bakgrunn. Hvordan sikre at alle kan bli med i en tid der a...

Publisert
Oppdatert:

En kvinne står og prater foran publikum som sitter utenfor bildet.

– Når mangfoldet mangler, sliter vi

Slik innledet assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Ida Marie Holmin, Den store møteplassen. Her diskuterte et titalls organisasjoner hvordan frivi...

Publisert
Oppdatert:

Logoen til Det norske samferdselsdepartement

Frivilligheten må unntas fra løyveplikt – høringssvar til Drosjeutvalgets NOU

Frivillige organisasjoner driver i mange tilfeller med transport. Det er viktig at regelverket klargjøres og at transport i regi av frivillige organisasjoner un...

Publisert | Høringssvar

Forsiden på NOU

Behov for å styrke samarbeidet og dialogen - Høringsinnspill til Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonens NOU – Forsvar for fred og frihet handler om hvordan forsvaret i Norge skal være rustet for framtidas trusselbilde. Frivillige organisasjone...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Bildet av Laura Franco, organisasjonsrådgiver i Skeiv Verden, foran rosa bakgrunn, ser til høyre

Ny inspirasjonsartikkel: Vi peker på reglene, ikke på personen

Frihet er et åpenbart, men viktig prinsipp hos Skeiv Verden. Men for at alle skal føle seg trygge, trengs det noen retningslinjer.

Publisert
Oppdatert:

mann og kvinne som prater på et arrangement

Økt deltakelse i aktivitet for barn og unge i Agder

Fersk fakta fra Frivillighetsbarometeret 2023, viser at 1 av 5 familier synes at det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de ...

Publisert
Oppdatert:

Fire personer sitter i et panel på en scene

Hvordan sikre god medvirkning i folkehelsearbeidet

Hvordan ansvarliggjør vi de som tar beslutninger? Hvordan får vi med grupper og personer som ofte ikke høres? Og hvordan kan offentlig og frivillig sektor legge...

Publisert
Oppdatert:

Bilder av skjermbilder fra veilederen

En skreddersydd veileder for økt deltakelse i frivilligheten

Deltagelse i frivilligheten er viktig for å forebygge ensomhet og sosial ulikhet. Det gjelder uansett om du er med som deltaker, medlem og/eller frivillig. Derf...

Publisert
Oppdatert:

En gjeng med fine folk og en stiftemaskin

Nytt Frivillighetens hus i Oslo – Frivillighet Norge flytter inn

I 2024 etableres et nytt Frivillighetens Hus i Christian Kroghs gate 10 i Oslo. Huset skal være en møteplass, arbeidsplass og et sted for erfarings- og kunnskap...

Publisert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender