Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

En gjeng med fine folk og en stiftemaskin

Nytt Frivillighetens hus i Oslo – Frivillighet Norge flytter inn

I 2024 etableres et nytt Frivillighetens Hus i Christian Kroghs gate 10 i Oslo. Huset skal være en møteplass, arbeidsplass og et sted for erfarings- og kunnskap...

Publisert

Fire personer står rundt et bord diskuterer

Resultater fra verkstedet for å mobilisere seniorer i frivilligheten

Vil vi ha flere seniorer i frivilligheten, må det i større grad legges en innsats i å overkomme det som oppleves som emosjonelle barrierer. Det kom frem da Sent...

Publisert
Oppdatert:

Grunde Almeland (V) står foran skjermen som viser funn fra Frivillighetsbarometeret

Frivillighet Norge lanserte hovedfunn fra årets Frivillighetsbarometer

- I årets undersøkelse ser vi at den frivillige innsatsen er tilbake på nivå i 2019, altså før pandemien. Den negative trenden som snudde i fjor, i Frivillighet...

Publisert
Oppdatert:

Avstemming med delegatskilt på et møte

Forbedringspotensiale i momskompensasjonsordningen

EY kom i mars med en gjennomgang av momskompensasjonsordningen, på oppdrag fra Kultur - og likestillingsdepartementet. Departementet ba Frivillighet Norge om...

Publisert
Oppdatert:

Steiner i stabel, hvor det bl.a. står "Never give up Ukraine"

Nansen-programmet må bidra til å styrke det ukrainske sivilsamfunnet

Her er vårt innspill til stortingsmeldingen

Publisert
Oppdatert:

Flere par hender som legger seg oppå hverandre.

Frivillig sektor som integreringsaktør - innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Frivillighet Norge har levert innspill til en ny stortingsmelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet om integrering. Hovedpunktene er at frivillig sektor...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

To mennesker deler ut kaffe og mat til andre

Hvem er Norgesmester i frivillig innsats?

Igjen gjør over 60% av Norges befolkning frivillig innsats, men hvem fortjener hedersprisen? Frivillighet Norge skal dele ut den nasjonale Frivillighetsprisen o...

Publisert | Pressemeldinger

Samtale om mangfold i arbeidslivet med flere deltakere.

Bidrar frivillige organisasjoner til mangfold i arbeidslivet?

I et flerkulturelt land som Norge er det viktig at like muligheter i arbeidslivet ikke koker bort i intensjonene. Kan frivillige organisasjoner være med på å en...

Publisert
Oppdatert:

To menn og en kvinne ser smilende inn i kamera mens de holder opp et underskrevet dokument

Høydepunkter fra Arendalsuka 2023

Arendalsuka 2023 er over, og med det også en lang rekke arrangementet i regi av og/eller med Frivillighet Norge om ulike deler av frivillig sektor. Her kan du s...

Publisert
Oppdatert:

Tre personer sitter ved siden av en stor skjerm på en scene.

Tillitsundersøkelsen: Frivilligheten høyest for sjette år på rad!

Tillitsundersøkelsen for 2023 viser at det er de ideelle organisasjonene som nyter høyest tillit i befolkningen, for sjette år på rad.

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Kvinne og mann på en scene med skjerm bak seg

Hvordan kan vi få med flere unge i frivilligheten?

Dette var spørsmålet under et av tirsdagens arrangementer på Arendalsuka. Som en del av løsningen, ble det særlig pekt på samarbeid mellom det offentlige og fri...

Publisert
Oppdatert:

Tre personer holder avtale

Frivillighet Norge og KS re-signerte samarbeidsplattform

Samarbeidsplattformen ble første gang signert i 2011. Plattformen er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS ko...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender